Samozatrudnienie – stosunek pracy, a może działalność gospodarcza?

Osoba wykonująca świadczenia na tzw. samozatrudnieniu z reguły powinna prowadzić własną działalność gospodarczą (przepisy zawierają pewne wyjątki gdy można prowadzić tzw. działalność nierejestrowaną).

Czytaj dalej

Konsekwencje nieodbieranie pisma z sądu

Wiara w fakt, że brak odbioru korespondencji, wysłanej np. na adres zamieszkania, jest równoznaczna z brakiem problemu, kwitnie w najlepsze. Wciąż nie brakuje osób, które widząc pismo z sądu czy urzędu, postanawiają go nie odebrać, wierząc, że skoro go nie przeczytają to sprawa będzie załatwiona.

Czytaj dalej

Dokapitalizowanie spółki – jaki sposób wybrać, aby dofinansować spółkę z o.o.?

Witaj!

Skoro czytasz ten artykuł, to zapewne szukasz informacji na temat sposobów dofinansowania spółki z o.o. Jeśli planujesz takie działania, to świetnie trafiłeś – w artykule poniżej opisuje sposoby dokapitalizowania spółki oraz wszystkie istotne kwestie związane z procedurą.

Jeszcze tytułem wstępu – zgodnie z naszym ostatnim wpisem (który możesz przeczytać tutaj), zdecydowaliśmy się z Kubą założyć firmę, a na blogu postanowiliśmy opisywać nasze kolejne działania biznesowe (cykl: Jak prowadzić firmę) – tak, aby przedstawić Ci i wyjaśnić prawne zawiłości prowadzenia firmy na podstawie praktycznych przykładów. Niniejszy wpis jest kolejnym z serii, a z całością możesz zapoznać się na naszym blogu.

Czytaj dalej

Zawarcie porozumienia z pracownikiem

 

Zawarcie porozumienia z pracownikiem przez pracodawcę to najlepszy sposób na zmianę wynagrodzenia pracownika, wymiaru czasu pracy czy też rozwiązania stosunku pracy. Dzięki zgodnemu podejściu przez strony do tematu zmian można rozwiązać umowę o prace bez okresu wypowiedzenia czy też zmniejszyć pracownikowi wynagrodzenie bez wypowiadania warunków pracy i płacy. Oczywiście, jeżeli wszystko odbywa się za zgodą pracownika. Należy pamiętać, że postanowienia porozumienia nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy, a więc nie można w porozumieniu przyjąć np. wymiaru czasu pracy niezgodnego z przepisami czy wynagrodzenia poniżej wynagrodzenia minimalnego.

Czytaj dalej

Umowa spółki z o.o. – jak przygotować umowę spółki z o.o.?

 

 

Skoro czytasz ten artykuł, to zapewne szukasz informacji, w jaki sposób skonstruować umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Świetnie trafiłeś – w artykule poniżej opisuje wszystkie ważne aspekty związane z przygotowaniem umowy spółki, sporządzeniem pozostałych istotnych dokumentów oraz dalszych działań, które są niezbędne do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Czytaj dalej

Rozwiązanie spółki osobowej

 

Rozwiązanie spółki osobowej można przeprowadzić wedle dwóch scenariuszy:

1. Można przeprowadzić likwidację spółki. Likwidacja spółki osobowej jest jednak procesem złożonym i sformalizowanym, znacznie trudniejszym niż samo założenie spółki. Proces ten rozpoczyna się z momentem podjęcia uchwały przez wspólników w sprawie rozwiązania spółki, następnie konieczne jest wybranie likwidatora lub likwidatorów. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS. Istotą likwidacji jest zakończenie bieżących interesów spółki, spełnienie ciążących na spółce zobowiązań, uzyskanie wierzytelności oraz upłynnienie majątku.

Czytaj dalej

Wynajmujemy pierwsze biuro

 

Witaj!
Skoro czytasz ten artykuł, to zapewne szukasz informacji o umowie najmu. Dobrze trafiłeś – w artykule poniżej opisuję wszystkie ważne sprawy związane z zawarciem umowy najmu, kładąc nacisk na praktyczne walory każdej z nich.
Jeszcze tytułem wstępu – zgodnie z pierwszym wpisem (możesz go przeczytać tutaj) zdecydowaliśmy się z Kubą założyć firmę i opisywać na blogu jej kolejne biznesowe działania (cykl: Jak prowadzić firmę) – tak, aby przedstawiać i wyjaśniać prawne zawiłości prowadzenia firmy na podstawie praktycznych przykładów. Niniejszy wpis jest kolejnym z serii, a z całością możesz zapoznać się na naszym blogu.

Czytaj dalej

Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.


Każda umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna spełniać pewne minimalne wymogi formalne, określone przepisami kodeksu spółek handlowych. Obowiązki te są uniwersalne i nie są zależne od przedmiotu działalności spółki, ilości wspólników czy też wysokości kapitału zakładowego. Do obowiązkowych elementów umowy spółki z o.o. należą:

  1. Czytaj dalej

Forma prawna naszej firmy – co wybrać? (Część 2)


Witaj!
Skoro czytasz ten artykuł, to zapewne szukasz informacji o formie prawnej przedsiębiorstwa. Dobrze trafiłeś – w artykule poniżej opisuję po kolei każdą z form działalności, kładąc nacisk na praktyczne walory każdej z nich. To jest druga część wpisu o formach prawnych.

Czytaj dalej

Restrukturyzacja jak zrobić i na czym polega?


W przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej, spółka może uchronić się przed ogłoszeniem upadłości. Instytucją mającą na celu uniknięcie konsekwencji niewypłacalności jest restrukturyzacja. Istotą restrukturyzacji jest zawarcie porozumienia z wierzycielami lub podjęcie działań sanacyjnych (naprawczych), które mają na celu zabezpieczenie praw wierzycieli.

Czytaj dalej