Z jakich elementów składa się zawiadomienie o zaplanowanym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników?

 

W zawiadomieniu należy wskazać dokładny dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników. Co do miejsca to należy wskazać dokładnie adres, w którym zgromadzenie ma się odbyć. Przykładowo należy wskazać, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się w kancelarii notarialnej XYZ, hotelu czy też siedzibie spółki.

Bardzo ważnym elementem jest umieszczenie szczegółowego porządku obrad zgromadzenia. Co do zasady, warunkiem powzięcia danej uchwały w danej sprawie jest jej zamieszczenie w porządku obrad. Jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem zawiadomienia o zaplanowanym NZW? Napisz do nas! Otrzymasz bezpłatną wycenę od kilku kancelarii, sam zdecydujesz która oferta jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Potrzebujesz porady prawnej?

Nasi eksperci chętnie Ci jej udzielą.

napisz do nas