Co dołączyć do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa?

Do zawiadomienia należy dołączyć wszystkie dowody, o których mowa w uzasadnieniu pisma. Załączniki dołączane do zawiadomienia zależne są od rodzaju popełnionego przestępstwa, mogą to być zaświadczenia lekarskie, kopie umów, korespondencja mailowa, fotografie, skany, nagrania i wiele więcej.

Jeżeli stałeś się ofiarą przestępstwa np. oszustwa nieuczciwego kontrahenta i chciałbyś złożyć zawiadomienie do prokuratury, to zapraszam Cię do kliknięcia tutaj.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?