Czy dopuszczalny jest brak formalnego zawiadomienia o zaplanowanym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników?

Zasadą jest, że zgromadzenie wspólników wymaga formalnego zwołania, niezależnie od tego, czy ma być to zgromadzenie zwyczajne, czy nadzwyczajne. Odstępstwo od tej reguły możliwe jest, o ile spełnione są dwa warunki:

  1. a) po pierwsze, na zgromadzeniu wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy,
  2. b) po drugie, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

W takiej sytuacji uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, a więc w trybie art. 240 k.s.h. Należy pamiętać, że najczęściej taka sytuacja najczęściej ma miejsce przy stosunkowo niewielkiej liczbie wspólników, gdzie nie ma problemu spotkać się w pełnym składzie.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem protokołu NZW do którego doszło bez formalnego zawiadomienia, kliknij tutaj.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?