Czym jest gwarancja zapłaty za roboty budowlane?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego gwarancję zapłaty za roboty budowlane, udziela inwestor wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. 

Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. Innymi słowy, gwarancja bankowa jest to nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłacenia beneficjentowi gwarancji (firmie budowlanej) określonej sumy pieniężnej w sytuacji, kiedy kontrahent (inwestor, który zlecił udzielenie gwarancji) nie wywiązał się ze zobowiązań nią zabezpieczonych.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas! Otrzymasz bezpłatną wycenę kilku kancelarii, sam zdecydujesz która oferta jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?