Do jakiego sądu wnieść pozew o zapłatę za roboty budowlane?

Zasadą jest, że pozew należy wnieść do sądu, który jest właściwy dla pozywanej osoby. Innymi słowy, właściwy jest sąd ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku spółki ze względu na siedzibę) pozwanego. Należy pamiętać, że zasada ta zna liczne wyjątki. Trzy z nich chciałbym przytoczyć, gdyż mogą okazać się bardzo ważne z punktu widzenia powoda.

  1. a) Pierwszy z wyjątków dotyczy właściwości przemiennej wynikającej z umowy. Chcąc wnieść pozew do właściwego sądu, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy w treści umowy najmu nie znajduje się zapis dotyczący wyboru właściwego sądu.
  2. b) Drugi dotyczy domagania się zapłaty z tytułu umowy (ustnej bądź pisemnej), a posiadamy takie dokumenty jak np.: umowę, fakturę, rachunek – sprawę możemy wnieść do sądu właściwego dla pozywającego (powoda);
  3. c) Trzeci – jeżeli wykonywane roboty budowlane miały związek z działalnością oddziału przedsiębiorcy – sprawę można skierować do sądu właściwego dla oddziału kontrahenta.

Jeżeli chodzi o właściwość rzeczową sądu, a więc o to, czy właściwy będzie sąd rejonowy, czy sąd okręgowy, to należy pamiętać, że sądy rejonowe rozpoznają sprawy, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 75.000,00 zł dla spraw cywilnych oraz 100.000,00 zł dla spraw gospodarczych (w tym sprawy dot. umów o roboty budowlane), powyżej tej kwoty właściwym będzie sąd okręgowy.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem pozwu o zapłatę za roboty budowlane, to wzór takiego dokumentu znajdziesz pod poniższym linkiem:

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?