Do kiedy czynny żal jest skuteczny?

Nie ma w kodeksie karnym skarbowym sztywnych ram czasowych i określonego terminu na dobrowolne zawiadomienie o popełnionym przestępstwie / wykroczeniu skarbowym. Warunkiem skuteczności zawiadomienia jest złożenie go, zanim dowie się o naszym naruszeniu organ podatkowy. Innymi słowy, w sytuacji, w której urząd skarbowy wezwie podatnika do uiszczenia zaległego podatku, jest już za późno na sporządzenie czynnego żalu. W związku z tym czynny żal należy złożyć możliwie jak najwcześniej.

Czynny żal nie przysługuje wszystkim przedsiębiorcom, lecz jedynie sprawcą czynu zabronionego. Jeżeli sprawca korzysta z czynnego żalu, to jednocześnie zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich okoliczności, w jakich doszło do popełnienia przestępstwa, a także osób biorących w nim udział. Jeżeli planujesz sporządzenie czynnego żalu kliknij tutaj.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?