Ile wynosi opłata od pełnomocnictwa?

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 17,00 zł za każde pełnomocnictwo. Przykładowo, jeżeli zamierzasz upoważnić 3 osoby, to opłata od pełnomocnictw wynosić będzie 51,00 zł.

Opłatę należy wnieść przed organem podatkowym – wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. Innymi słowy, należy zapłacić gotówką lub dokonać przelewu na rachunek bankowy urzędu miasta, dzielnicy, gminy właściwej ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa.

Numery rachunków bankowych bez problemu można znaleźć na każdej stronie internetowej urzędu danego miasta.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas! Otrzymasz bezpłatną wycenę kilku kancelarii, sam zdecydujesz która oferta jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?