Ile wynosi opłata od pozwu o w postępowaniu upominawczym i uproszczonym?

Zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw, w sprawach cywilnych od pozwu w postępowaniu upominawczym i uproszczonym wysokość opłaty od pozwu uzależniona jest od dochodzonej kwoty:

  • – do 500 zł – w kwocie 30 zł;
  • – ponad 500 zł do 1500 zł – w kwocie 100 zł;
  • – ponad 1500 zł do 4000 zł – w kwocie 200 zł;
  • – ponad 4000 zł do 7500 zł – w kwocie 400 zł;
  • – ponad 7500 zł do 10 000 zł – w kwocie 500 zł;
  • – ponad 10 000 zł do 15 000 zł – w kwocie 750 zł;
  • – ponad 15 000 zł do 20 000 zł – w kwocie 1000 zł.

Ponadto, podkreślić należy, że w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 zł opłata stosunkowa od pozwu będzie wynosić 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł. W każdym z powyższych przypadków, w postępowaniu nakazowym trzeba zapłacić 1/4 wyliczonej opłaty. Opłata nie może być niższa niż 30 zł. Opłatę należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

Przykład: Jeśli domagasz się zapłaty za np. zaległy czynsz w wysokości 5.000 zł, to opłata wynosić będzie (400 zł x ¼) = 100 zł. Warto dodać, że jeżeli pozwany przegra, to będzie on zobowiązany zwrócić Ci koszty poniesione na skierowanie sprawy do sądu. Opłatę od pozwu uiszczasz na rachunek bankowy sądu. Numer konta bankowego znajdziesz każdorazowo na stronie właściwego sądu.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem własnego pozwu, to wzór takiego dokumentu przygotowany przez wykwalifikowanego adwokata i opatrzony przejrzystymi komentarzami znajdziesz tutaj.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas! Otrzymasz bezpłatną wycenę kilku kancelarii, sam zdecydujesz która oferta jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?