Ile wynosi opłata od pozwu o zapłatę za roboty budowlane?

Zasadą jest, że w postępowaniu zwykłym opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie więcej niż 200 tys. zł. Przykładowo, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi 30.000,00 zł, to opłata wynosić będzie 1.500,00 zł.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w sprawach cywilnych od pozwu w postępowaniu upominawczym i uproszczonym wysokość opłaty od pozwu uzależniona jest od dochodzonej kwoty:

  1. a) do 500 zł – w kwocie 30 zł; 
  2. b) ponad 500 zł do 1500 zł – w kwocie 100 zł; 
  3. c) ponad 1500 zł do 4000 zł – w kwocie 200 zł; 
  4. d) ponad 4000 zł do 7500 zł – w kwocie 400 zł; 
  5. e) ponad 7500 zł do 10 000 zł – w kwocie 500 zł; 
  6. f) ponad 10 000 zł do 15 000 zł – w kwocie 750 zł; 
  7. g) ponad 15 000 zł do 20 000 zł – w kwocie 1000 zł.

Opłatę od pozwu uiszczasz na rachunek bankowy sądu. Numer konta bankowego znajdziesz każdorazowo na stronie Twojego sądu.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem pozwu o zapłatę za roboty budowlane, to wzór takiego dokumentu znajdziesz pod poniższym linkiem:

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?