Jak zmienić siedzibę spółki z o.o.?

Siedziba spółki z o.o. musi być wskazana w umowie spółki. Zatem zmiana siedziby wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. Umowa może być zmieniona na walnym zgromadzeniu wspólników protokołowanym przez notariusza. W związku z tym zmiana siedziby będzie wiązać się z koniecznością odbycia wizyty u notariusza.

Jeżeli jesteś zainteresowany zmianą siedziby spółki z o.o. to wzór protokołu uchwały w tym przedmiocie oraz instrukcję z obszernym komentarzem znajdziesz tutaj.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?