Jaka jest niezbędna większość głosów podczas posiedzenia zarządu spółki?

Wszystkie uchwały podjęte podczas posiedzenia zarządu powinny być podjęte bezwzględną większością głosów – chyba że umowa spółki przewiduje większe wymagania.

Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej połowę głosów + 1. Należy pamiętać, że do oddanych głosów wliczają się także głosy wstrzymujące się, lecz nie wlicza się głosów nieważnych oraz nieoddanych.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem uchwały zarządu np. w przedmiocie zmiany adresu, to wzór znajdziesz pod poniższym linkiem:

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?