Jakie prawa przysługują świadkowi przestępstwa?

Policja i prokuratura są uprawnieni do żądania od świadka osobistego stawiennictwa się w sądzie. Świadek ma wtedy obowiązek stawiennictwa oraz udzielenia stosownych wyjaśnień. Jeśli istnieją poważne powody, które uniemożliwiają Ci stawienie się na przesłuchanie, możesz zwrócić się z prośbą o przesłuchanie w Twoim miejscu zamieszkania.

Możesz odmówić złożenia zeznań, jeśli podejrzany jest dla Ciebie osobą najbliższą. Możesz również uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeśli mogłaby ona doprowadzić do postawienia zarzutów tobie i / lub członkom twojej rodziny. Otrzymasz zwrot kosztów Twojego stawiennictwa na przesłuchaniu (np. koszty podróży i zakwaterowania).

Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji i potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej, napisz do nas!

.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?