Jakie są ograniczenia w zbywaniu udziałów w spółce z o.o.?

Ograniczenia w zbywaniu udziałów w spółce z o.o. zależą od konkretnej spółki. Dlatego też w pierwszej kolejności należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy spółki z o.o. Często się zdarza, że to umowa reguluje kwestię zbycia udziałów w spółce z o.o., wprowadza ograniczenia, warunki zbycia udziałów albo nawet wyłącza taką możliwość

Zdarzyć się może, że umowa spółki zawiera ograniczenia personalne w rozporządzeniu udziałami, przykładowo może to być zakaz sprzedaży udziałów przez założycieli spółki przez jakiś czas (klauzula lock up). Najczęstszym ograniczeniem sprzedaży udziałów jest prawo pierwokupu, a więc uzależnienie możliwości zbycia udziałów od rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu przez pozostałych wspólników spółki. Szczegółowy opis prawa pierwokupu został zawarty w dalszej części

Przy okazji, jeżeli jesteś zainteresowany umową spółki z o.o. zawierającą specjalistyczne klauzule jak lock-up, drag along, tag along lub prawo pierwszeństwa – znajdziesz taką umowę tutaj.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas! Otrzymasz bezpłatną wycenę kilku kancelarii, sam zdecydujesz która oferta jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?