Jakie są sposoby zbycia udziałów w spółce z o.o.?

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części powinno zostać dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Inaczej wygląda sposób zbycia udziałów w spółkach stworzonych przy wykorzystaniu wzorca umowy przez Internet, w takim wypadku zbycie udziału przez wspólnika możliwe jest również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Jeżeli chcesz zbyć albo nabyć udział to niezbędne będzie przygotowanie umowy sprzedaży udziałów, wzór takiego dokumentu z obszernym komentarzem i instrukcją znajdziesz tutaj.

UWAGA! Jeżeli według umowy wspólnik może mieć tylko jeden udział, to umowa spółki może dopuszczać zbycie części udziału, ale w wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50,00 zł.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas! Otrzymasz bezpłatną wycenę kilku kancelarii, sam zdecydujesz która oferta jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?