Kiedy czynny żal jest nieskuteczny?

Czynny żal od podatku od czynności cywilnoprawnych jest nieskuteczny, jeżeli:

  • – podatnik został wezwany do zapłaty należnego podatku przez organy podatkowe,
  • – podatnik jest w trakcie postępowania kontrolnego,
  • – podatnik zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę w celu popełnienia przestępstwa skarbowego,
  • – organy podatkowe udokumentowały popełnienie przestępstwa.

Jeżeli planujesz skorzystanie z instytucji czynnego żalu i żaden z wyżej wspomnianych warunków nie został spełniony, kliknij tutaj.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?