Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu na czas określony?

Najprościej wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli w jej treści zawarte są określone okoliczności, pozwalające na takie wypowiedzenie

Po pierwsze, mogą to być okoliczności związane z wadliwym wykonywaniem umowy najmu, przykładowo:

  • – najemca używa lokal w sposób sprzeczny z umową (i mimo upomnień nie przestaję jej używać w ten sposób), zaniedbuję obowiązki, dopuszcza do powstania szkód lub niszczy urządzenia oraz zakłóca porządek domowy, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie innym mieszkańcom,
  • – zalega z czynszem lub innymi opłatami za co najmniej trzy pełne okresy (przy czym wynajmujący musi dać najemcy dodatkowy – miesięczny – termin do zapłaty zaległości),
  • – wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego użytkowania lokal bez zgody właściciela.

W takich przypadkach, jak powyżej, wynajmującemu z reguły przysługuje prawo rozwiązania umowy. Może więc złożyć oświadczenie o jej rozwiązaniu i z chwilą, gdy dotrze ono do najemcy – umowa ulegnie rozwiązaniu.

Poza tym, w umowie najmu na czas określony, można opisać także okoliczności, w których wynajmujący lub najemca, mogą umowę wypowiedzieć np. za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. Ważne jednak, że jeżeli się takich okoliczności w umowie nie przewidzi się zawczasu – nie będzie możliwości jej wypowiedzenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany umową najmu, która zawiera odpowiednie postanowienia zabezpieczające interes najemcy, to kliknij tutaj.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas! Otrzymasz bezpłatną wycenę kilku kancelarii, sam zdecydujesz która oferta jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?