Kiedy należy wnieść pozew na formularzu?

Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi mniej niż 20.000,00 zł, to należy sporządzić pozew na specjalnym formularzu (dostępnym tutaj). Jeżeli wartość przekracza 20.000,00 zł, to pozew może być sporządzony w formie pisma, którego wzór znajdziesz tutaj.

Warto dodać, że jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi więcej niż 20.000,00 zł i wniesiesz pozew na formularzu, to zasadniczo nic złego się nie dzieje, tak złożony pozew będzie skutecznie wniesiony, a sąd (przewodniczący) rozpocznie proces.

Z kolei brak wniesienia pozwu na formularzu (w sytuacji gdy jest on obowiązkowy) spowoduje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, a w przypadku ich braku – zwrot pozwu. W wyjątkowych sytuacjach skutkiem może być utrata możliwości odzyskania pieniędzy – na skutek przedawnienia wierzytelności.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?