Kto ponosi koszty umowy najmu okazjonalnego?

Zasadniczo koszty związane z przygotowaniem aktu notarialnego ponosi wynajmujący (najczęściej właściciel lokalu), argument ten wpłynie pozytywnie na przekonanie najemcy do zawarcia właśnie umowy najmu okazjonalnego.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dowolnie uregulować kwestie kosztów, przykładowo mogą być one podzielone po połowie. W zależności od miasta koszt sporządzenia takiego dokumentu u notariusza wynosi ok. 150-300 zł.

Wzór umowy najmu okazjonalnego wraz z niezbędnymi załącznikami znajdziesz pod wskazanym linkiem:

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?