Mobbing – czym jest to zjawisko?

Mobbing jest to:

  1. a) działanie lub zaniechanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,
  2. b) polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,
  3. c) wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej
  4. d) powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika,
  5. e) izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Innymi słowy, jest to świadome i celowe nękanie psychologiczne pracownika z wykorzystaniem różnego rodzaju manipulacji psychologicznej przy równoczesnym zachowaniu pozorów poprawności.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o dokumentacji antymobbingowej, jaką pracodawca powinien wdrożyć w firmie skonatuj się z nami już dziś.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?