Nabycie udziałów w spółce, a zwrot dopłat


Prawo do udziału w spółce mającej osobowość prawną (a więc np. spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej) jest prawem zbywalnym, a więc takim, które może zostać przeniesione na inne podmioty. Przykładem „przeniesienia prawa” jest więc sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Prawo do udziału w spółce mającej osobowość prawną (a więc np. spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej) jest prawem zbywalnym, a więc takim, które może zostać przeniesione na inne podmioty. Przykładem „przeniesienia prawa” jest więc sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Jeżeli przed sprzedażą udziałów, doszło w spółce do wniesienia dopłat przez wspólników, może pojawić się pytanie – komu przysługuje zwrot dopłaty? Wspólnikowi, który ją wniósł, czy wspólnikowi, który nabył udziały już po wniesieniu dopłat?

W przypadku zbycia udziałów zwrot dopłat dokonywany jest na rzecz nabywcy udziału. W związku z tym, że nabycie udziałów w spółce z o.o. powoduje przejście wszystkich praw i obowiązków, to przenoszone jest również prawo do zwrotu dopłat. Innymi słowy, zwrot dopłat następuje wobec wspólników, którzy są posiadaczami udziału, nawet jeżeli kupili je po wniesieniu dopłat

Należy pamiętać, że z przepisów prawa handlowego wynika obligatoryjny zakaz zwrotu dopłaty, w sytuacji, gdy strata finansowa wykazana w sprawozdaniu skutkuje brakiem pełnego pokrycia kapitału zakładowego danej spółki.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas! Otrzymasz bezpłatną wycenę kilku kancelarii, sam zdecydujesz która oferta jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?