Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.


Każda umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna spełniać pewne minimalne wymogi formalne, określone przepisami kodeksu spółek handlowych. Obowiązki te są uniwersalne i nie są zależne od przedmiotu działalności spółki, ilości wspólników czy też wysokości kapitału zakładowego. Do obowiązkowych elementów umowy spółki z o.o. należą:

  1. 1. firma spółki – najprościej rzecz ujmując, jest to nazwa spółki opatrzona oznaczeniem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
  2. 2. siedziba spółki – jest to miejscowość, w której znajduje się organ zarządzający, a więc zarząd,
  3. 3. przedmiot działalności – określenie czym spółka będzie się zajmować, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
  4. 4. czas trwania spółki – spółka może być utworzona na czas nieokreślony, jak i określony np. 10 lat albo podanie konkretnego terminu np. 15 kwietnia 2030 r.,
  5. 5. wysokość kapitału zakładowego oraz udziały – oznacza wkład wspólników, który wynosić musi nie mniej niż 5.000,00 zł lub aport o takiej wartości. Wkładem nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany sporządzeniem umowy spółki z o.o. to profesjonalny wzór z rozbudowanym komentarzem i instrukcją znajdziesz tutaj.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?