Poświadczenie zgodności z oryginałem dokumentu w pozwie

Wszystkie dołączone do pozwu dokumenty powinny być w oryginale, lecz jeżeli dana osoba potrzebuje je zachować do swoich potrzeb, to niezbędne będzie dołączenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Poświadczyć za zgodność z oryginałem może radca prawny, adwokat oraz rzecznik patentowy. 

Jeżeli działasz bez pełnomocnika, konieczne będzie poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentu u notariusza. Wizyta u notariusza wiąże się z poniesieniem odpowiednich kosztów (taksy notarialnej), lecz cena jest niewielka. Wynosi ona maksymalnie 6,00 zł + VAT za każdą stronę dokumentu. W przypadku dwustronnej umowy najmu cena notarialnego poświadczenia dokumentu wynosić będzie mniej niż 20,00 zł.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas! Otrzymasz bezpłatną wycenę kilku kancelarii, sam zdecydujesz która oferta jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?