Pozew o zapłatę – jakie dalsze kroki?

Po skutecznym złożeniu pozwu w sądzie sąd wyda nakaz zapłaty (pod warunkiem, że Twój pozew spełnia wszystkie wymogi). Jeżeli popełniłeś błędy, to sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych, będziesz mieć na to 7 dni. Jeśli nie złożyłeś jeszcze pozwu o zapłatę to kliknij tutaj

Po wydaniu nakazu zapłaty, Sąd wysyła go do Ciebie oraz do pozwanego. Jeżeli strona pozwana nie wniesie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty w ciągu dwóch tygodni od doręczenia jej nakazu zapłaty, orzeczenie uprawomocni się. Następnie będziesz mógł złożyć wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalność.

Następnie po opatrzeniu nakazu klauzulą możesz na jego podstawie wszcząć postępowanie egzekucyjne u komornika. Więcej informacji na temat postępowania egzekucyjnego u komornika z niezbędnym wzorem znajdziesz tutaj

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas! Otrzymasz bezpłatną wycenę kilku kancelarii, sam zdecydujesz która oferta jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?