Pozew o zapłatę za roboty budowlane – i co dalej?

Po skutecznym złożeniu pozwu w sądzie i pomyślnie przeprowadzonym postępowaniu sąd wyda nakaz zapłaty (pod warunkiem, że Twój pozew spełnia wszystkie wymogi). Jeżeli popełniłeś błędy, to sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych, będziesz mieć na to 7 dni.

Po wydaniu nakazu zapłaty, sąd wysyła go do Ciebie oraz do pozwanego. Jeżeli strona pozwana nie wniesie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty w ciągu dwóch tygodni od doręczenia jej nakazu zapłaty, orzeczenie się uprawomocni. Następnie będziesz mógł złożyć wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalność. Wzór takiego wniosku o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności z instrukcją znajdziesz tutaj. Następnie po opatrzeniu nakazu klauzulą możesz na jego podstawie wszcząć postępowanie egzekucyjne u komornika. Więcej informacji na temat postępowania egzekucyjnego u komornika z niezbędnym wzorem znajdziesz tutaj.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?