Prawo pierwszeństwa a pierwokupu udziałów w spółce z o.o.

Prawo pierwszeństwa – jest to prawo pozwalająca na ograniczenie zbywalności udziałów w spółce z o.o. Ustawa jednak nie określa, w jaki sposób może to nastąpić. Do najpopularniejszych rozwiązań należy prawo pierwszeństwa nabycia. Jego istotą jest to, że przed sprzedażą swoich udziałów wspólnik musi zaproponować pozostałym wspólnikom ich zakup. Ograniczenie to może wynikać z umowy spółki, która w takim przypadku powinna także określać odpowiedni termin na skorzystanie z prawa pierwszeństwa. Dopiero w momencie, w którym żaden ze wspólników nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, wspólnik sprzedający będzie mógł sprzedać swoje udziały wybranej przez siebie osobie, niebędącej wspólnikiem.

Prawo pierwokupu – jego istota polega na tym, że wspólnik, sprzedając udziały, sprzedaje je pod warunkiem. Warunkiem tym będzie nieskorzystanie przez osobę uprawnioną z prawa pierwokupu. Po zawarciu umowy sprzedaży pod warunkiem należy przesłać osobie uprawnionej informację o ilości sprzedawanych udziałów, cenie i terminie zapłaty. Następnie, osoba uprawniona ma prawo złożenia, najczęściej w oznaczonym terminie, wspólnikowi sprzedającemu oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu. Jeżeli tak się stanie, umowa sprzedaży dochodzi do skutku pomiędzy tobą i uprawnionym z pierwokupu

Przy okazji, jeżeli jesteś zainteresowany umową spółki z o.o. zawierającą klauzulę dotyczące prawa pierwokupu lub prawa pierwszeństwa – to taką umowę znajdziesz tutaj.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas! Otrzymasz bezpłatną wycenę kilku kancelarii, sam zdecydujesz która oferta jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?