Prokura samoistna

Prokura jest to specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurenta), którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prokura upoważnia do dokonywania czynności (sądowych i pozasądowych) związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura samoistna pozwala prokurentowi na samodzielne reprezentowanie przedsiębiorcy.  Przedsiębiorca może ustanowić nawet kilku prokurentów, decydując, którzy z nich będą prokurentami samoistnymi.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?