Restrukturyzacja jak zrobić i na czym polega?


W przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej, spółka może uchronić się przed ogłoszeniem upadłości. Instytucją mającą na celu uniknięcie konsekwencji niewypłacalności jest restrukturyzacja. Istotą restrukturyzacji jest zawarcie porozumienia z wierzycielami lub podjęcie działań sanacyjnych (naprawczych), które mają na celu zabezpieczenie praw wierzycieli.

Zgodnie z przepisami, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Możemy wyróżnić cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  1. 1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
  2. 2. przyśpieszone postępowanie układowe,
  3. 3. postępowanie układowe,
  4. 4. postępowanie sanacyjne.

Jeżeli Ty lub Twoja działalność ma problemy finansowe, a chcesz skorzystać z legalnych możliwości ochrony przed niewypłacalnością i tym samym uchronić się przed ogłoszeniem upadłości, to zapraszam Cię do kontaktu z prawnikami dostępnymi poprzez serwis pomocprawnika.com, którzy pomogą Ci przeprowadzić całą procedurę restrukturyzacji.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?