Rezygnacja jedynego członka zarządu a zwołanie Zgromadzenia Wspólników

Co w sytuacji, gdy w spółce jest tylko jeden członek zarządu i złoży on rezygnację? Do niedawna rezygnacja jedynego członka zarządu nie wymagała żadnych dodatkowych działań, spółka zostawała zupełnie bez zarządu, co znacznie komplikowało np. postępowania sądowe.

Żeby wykluczyć takie sytuacje, zmieniono przepisy – teraz, jeżeli rezygnuje jedyny członek zarządu, jest on zobowiązany do zwołania Zgromadzenia Wspólników, które domyślnie ma powołać nowy zarząd.

W związku z tym, gdy rezygnuje jedyny członek zarządu, musi on zwołać Zgromadzenie Wspólników, a jego rezygnacja jest skuteczna dopiero dzień po wyznaczonej dacie zgromadzenia.

Jeżeli planujesz zrezygnować z pełnionej funkcji członka lub prezesa zarządu, to kliknij tutaj.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?