Rozwiązanie spółki osobowej

Rozwiązanie spółki osobowej można przeprowadzić wedle dwóch scenariuszy:

1. Można przeprowadzić likwidację spółki. Likwidacja spółki osobowej jest jednak procesem złożonym i sformalizowanym, znacznie trudniejszym niż samo założenie spółki. Proces ten rozpoczyna się z momentem podjęcia uchwały przez wspólników w sprawie rozwiązania spółki, następnie konieczne jest wybranie likwidatora lub likwidatorów. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS. Istotą likwidacji jest zakończenie bieżących interesów spółki, spełnienie ciążących na spółce zobowiązań, uzyskanie wierzytelności oraz upłynnienie majątku.

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, a więc w praktyce – po zakończeniu działalności spółki i rozliczeniu wszystkich jej spraw majątkowych, można zakończyć likwidacje i wykreślić spółkę z KRS.

2. Drugą możliwością jest jednak rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzenia likwidacji. Jest to bezspornie zaleta spółek osobowych. Aby przeprowadzić

Rozwiązanie spółki osobowej bez likwidacji jest też szansą dla spółek kapitałowych

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem rozwiązania lub likwidacji swojej spółki, to zapraszam Cię do kontaktu z naszymi prawnikami, klikając tutaj.

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?