W jaki sposób zaciągnąć kredyt przez spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością chcąc zaciągnąć kredyt, musi zawrzeć odpowiednią umowę kredytową. Bardzo często możliwość zawarcia takiej umowy przez zarząd jest uzależniona od wcześniejszej zgody rady nadzorczej (jeżeli występuje) lub zgromadzenia wspólników. W sytuacji, w której kwota kredytu przekracza kwotę kapitału zakładowego o połowę, to zgoda na zaciągnięcie kredytu musi zostać wyrażona przez wszystkich członków zarządu lub wspólników – jest to zależne od treści umowy spółki.

Jeżeli planujesz zaciągnięcie kredytu przez swoją spółkę, to niezbędne będzie sporządzenie odpowiedniego protokołu NZW, na którym doszło do wyrażenia na to zgody. Profesjonalny wzór z przejrzystą instrukcją znajdziesz tutaj.

Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji i potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej, napisz do nas!

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?