Wysokość odsetek ustawowych

Można wyróżnić trzy rodzaje odsetek ustawowych:

1. Odsetki kapitałowe – a więc takie, które są naliczane od pożyczonego kapitału np. z tytułu umowy pożyczki.

2. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – dotyczą transakcji pomiędzy przedsiębiorcami.

3. Odsetki za opóźnienie, gdy nie zostanie spłacona całkowita kwota lub część zobowiązania, a więc dłużnik spóźnia się z zapłatą np. za towar lub usługę.

Każdego roku Minister Sprawiedliwości w formie obwieszczenia ogłasza aktualne stawki odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Odsetki za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5% procentowych. Odsetki są następujące:

1. Odsetki ustawowe = suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktu procentowego

2. Maksymalna stawka odsetek ustawowych = dwukrotność odsetek ustawowych

3. Odsetki za opóźnienie = suma stopy referencyjnej NPB (0,5 proc.) i 5,5 punktu procentowego

4. Maksymalna stawka odsetek za opóźnienie = dwukrotność odsetek za opóźnienie

5. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych = suma stopy referencyjnej NPB (0,5 proc.) i 11 punktów procentowych

Spis treści

Masz dodatkowe pytania?