Aneks do umowy współpracy

Pobierz z instrukcją
39,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Aneks do umowy współpracy”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie handlowym. Dokument zawiera:

  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, tak abyś w pełni zrozumiał treść dokumentu;
  • wstęp i definicje stosowanych w aneksie pojęć i wyrażeń, tak aby aneks był zrozumiały i niesporny przy jego interpretacji;
  • preambułę wyjaśniającą przyczynę zawarcia aneksu, co pozwala na większe zrozumienie dokumentacji i sytuacji – a więc dlaczego strony decydują się na jego podpisanie;
  • przykładowy sposób uzupełnienia wzoru, abyś w łatwy sposób przygotował własny aneks do umowy współpracy;
  • dokładnie opisane zmiany postanowień umowy głównej – w tym przypadku jako przykłady wskazane są zmiana wynagrodzenia oraz zmiana obowiązywania umowy głównej, (może również dotyczyć zmiany terminu obowiązywania, przedmiotu świadczenia, wynagrodzenia przysługującego stronie i inne);
  • wymóg zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności;
  • wejście w życie z dniem podpisania, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wskazać konkretną datę wejścia w życie.

Czym jest aneks do umowy współpracy?

Aneks do umowy współpracy to zmiana warunków umowy na podstawie porozumienia pomiędzy stornami, które taką umowę zawarły. Do zmiany dochodzi na mocy zgodnego oświadczenia woli stron – a więc jest to porozumienie pomiędzy stronami, którzy chcą wprowadzić zmiany do zawartej umowy współpracy i w tym dokumencie ustalają, jaki będzie zakres tych zmian. Najczęściej aneks zawierany jest w celu wydłużenia współpracy pomiędzy stronami, rozszerzenia przedmiotu umowy o dodatkowe świadczenia oraz w celu zwiększenia wynagrodzenia w związku z nowymi świadczeniami.

Aneks pozwala uniknąć potrzeby zawierania kolejnej umowy pomiędzy Stronami, co pozwoli na oszczędność czasu i środków. Treść aneksu można w dowolny sposób modyfikować w zależności od woli stron.

Co powinien zawierać aneks do umowy współpracy?

Najważniejszym elementem jest oznaczenie stron zawierających aneks, oznaczenie dokumentu jako „aneks do umowy współpracy”, wskazanie umowy głównej, która zostaje zmieniona, opis zmian oraz podpisy stron. Aneks powinien być maksymalnie precyzyjny i zrozumiały, pozwoli to uniknąć nieporozumień w czasie ewentualnego sporu.

Należy pamiętać, aby forma aneksu była taka sama jak forma zawartej umowy, a więc jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, to aneksu nie można zawrzeć ustnie – powinien także być zawarty na piśmie.

Jeżeli chcesz zawrzeć aneks ze swoim pracownikiem, to warto skorzystać z dedykowanego wzoru aneksu do umowy współpracy, który wraz z instrukcją wypełniania i dokładnym omówieniem znajdziesz tutaj.

Jak napisać aneks do umowy współpracy

To proste – prezentowany dokument zawiera wszystkie niezbędne elementy, które dodatkowo zostały opatrzone komentarzami i praktycznymi przykładami, aby łatwo było dokonać zmian w odpowiednich miejscach i tym samym sporządzić aneks do umowy współpracy. Wystarczy pobrać dokument, a następnie wypełnić go, korzystając z podanych instrukcji i przykładów. Aneks powinna być zawarty w takiej samej formie jak umowa główna. Przykładowo, jeżeli umowa główna została zawarta w formie pisemnej, to aneks należy sporządzić również w formie pisemnej – oznacza to, że należy go wydrukować i osobiście podpisać. Formą pisemną nie jest podpisanie skanu albo wysłanie aneksu mailem!

Kiedy zawrzeć aneks do umowy współpracy?

Aneks do umowy współpracy można zawrzeć w każdym czasie, nie ma żadnych warunków co do czasu jego zawarcia. Jedynym warunkiem jest wyrażenie zgody przez drugą stronę na zawarcie aneksu. Jeżeli zaś zastanawiamy, się w jakich przypadkach zawrzeć taki aneks – aneks należy zawrzeć wtedy, gdy zleceniodawca i zleceniobiorca chcą zmienić warunki umowy współpracy i są zgodni co do tego, jak je zmienić.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: aneks do umowy współpracy, jak napisać aneks do umowy współpracy, aneks do umowy wzór, aneks do umowy przykład, aneks do umowy przykłady, jak zmienić umowę współpracy, umowa, aneks, umowa współpracy, zmiana umowy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aneks do umowy współpracy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aneks do umowy współpracy

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aneks do umowy współpracy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *