Cofnięcie pozwu

Pobierz z instrukcją
24,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Cofnięcie pozwu”, który został opracowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie procesowym. Dokument zawiera:

 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
 • oznaczenie Pozwanego, Powoda oraz Sądu, do którego kierowane jest pismo;
 • liczne komentarze pomagające zrozumieć sens i istotę dokumentu, a także przykładowe postanowienia, które pomogą Ci w łatwy sposób przygotować własny dokument;
 • przykładowe uzasadnienie cofnięcia pozwu, w tym m.in. zawarcie pozasądowej ugody z Pozwanym oraz spełnienie roszczenia w całości.

Czym jest cofnięcie pozwu?

Najprościej rzecz ujmując, jest to oświadczenie powoda, w którym wyraża on chęć zaprzestania prowadzenia dalszego postępowania, wszczętego na podstawie pozwu. Innymi słowy, powód rezygnuje z procesu. Należy wskazać, że możemy wyróżnić dwa rodzaje oświadczenia o cofnięciu pozwu: ze zrzeczeniem się roszczenia oraz bez zrzeczenia się roszczenia.

Warto dodać, że w niektórych okolicznościach nie można cofnąć pozwu, jeżeli czynność ta ma na celu obejść prawo, jest sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

Dla kogo przeznaczone jest cofnięcie pozwu?

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla osób, które wniosły pozew przeciwko pozwanemu, lecz na skutek pewnych okoliczności nie są zainteresowane kontynuowaniem procesu i chcą zrezygnować z postępowania. Sytuacja taka może mieć miejsce w różnych przypadkach, do których można zaliczyć m.in.:

 • spełnienie roszczenia przez pozwanego,
 • zapłatę żądanej kwoty przez pozwanego,
 • brak możliwości uczestnictwa w procesie przez powoda np. na skutek choroby
 • zawarcie ugody pozasądowej,
 • świadomość braku szans na wygranie procesu.

Najczęściej powodem cofnięcia pozwu jest spłacenie wierzytelności przez dłużnika, który na skutek wniesionego przeciwko niemu pozwu decyduje się na zapłatę. Jednocześnie powód nie może żądać w postępowaniu czegoś, co zostało już uregulowane.

Do kiedy można cofnąć pozew? Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego do momentu rozpoczęcia rozprawy. Z kolei w przypadku rozpoczętej rozprawy, pozew może być cofnięty wyłącznie za zgodą pozwanego, chyba że powód wraz z cofnięciem pozwu jednocześnie zrzeknie się swojego roszczenia.

W jakiej formie cofnąć pozew?

Pozew może zostać cofnięty w formie pisemnej, a więc poprzez przygotowanie niniejszego dokumentu, jak również ustnie. Forma ustna wymaga fizycznej obecności w budynku sądu i złożenia jej przed sądem na rozprawie.

Jakie są skutki cofnięcia pozwu?

Można wyróżnić kilka rodzajów skutków związanych z cofnięciem pozwu:

 • umorzenie postępowania,
 • brak skutków prawnych pozwu np. brak przerwania przedawnienia,
 • wygaśnięcie roszczenia w przypadku cofnięcia pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia,

Dokumenty pokrewne:

Tagi: cofnięcie pozwu, jak cofnąć pozew, cofnięcie pozwu jakie uzasadnienie, cofniecie pozwu przykład, cofnięcie pozwu dokument, cofnięcie pozwu wzór.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Cofnięcie pozwu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cofnięcie pozwu

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Cofnięcie pozwu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *