Czynny żal wzór ogólny

Pobierz z instrukcją
49,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Czynny żal – wzór ogólny”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie podatkowym, zawiera on:

  • zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, którym mogło być niezapłacenie podatku czy niezłożenie deklaracji w terminie,;
  • wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych w celu lepszego zrozumienia dokumentu w tym np. istotę czynnego żalu;
  • informację o wywiązaniu się z ciążącego obowiązku podatkowego;
  • wskazanie powodu naruszenia prawa wraz z przykładowym uzasadnieniem,);
  • wyrażenie czynnego żalu z prośbą o niewyciąganie konsekwencji karno-skarbowych,
  • załączniki (może to być deklaracja podatkowa, dowód uiszczenia podatku, dowód niemożliwości dopełnienia obowiązku podatkowego jak np. zaświadczenie lekarskie);
  • pozostałe postanowienia właściwe dla tego typu dokumentów.

Czym jest czynny żal?
Czynny żal jest to instytucja umożliwiająca podatnikowi uniknięcie kary za zaniedbanie obowiązku podatkowego. Może dotyczyć niezapłacenia podatku, niezłożenia deklaracji w terminie, nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych czy innych.. Czynny żal jest to więc zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego przez podatnika, jest to dobrowolne przyznanie się do winy z jednoczesnym spełnieniem zaległego obowiązku podatkowego.
Prezentowany dokument to wzór pisma w przedmiocie czynnego żalu – zawiera przykładowe postanowienia pozwalające na właściwe opisane czego dotyczyło naruszenie. Dokument zawiera przykładowe uzasadnienie złożenia czynnego żalu.
Kiedy składa się czynny żal?
Czynny żal składa się w sytuacji, w której podatnik chce uniknąć konsekwencji karnoskarbowych za popełnione przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Najczęściej będzie to – nie zapłacenie należnego podatku.
Co powinien zawierać czynny żal?
Czynny żal powinien obowiązkowo zawierać precyzyjne dane podatnika, oświadczenie, że niedopełnienie obowiązku nie wynikało ze współdziałania z osobą trzecią (jeżeli wynikało, to należy wskazać tę osobę). Warto w uzasadnieniu wskazać swoją niewiedzę i brak świadomości. Nie należy zapominać o oświadczeniu o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego.
Należy pamiętać, że czynny żal powinien zawierać w załączniku potwierdzenie wypełnienia obowiązku podatkowego np. uiszczenie należnego podatku, a także pozostałe dokumenty, o których mowa w treści wzoru ( np. jeżeli podatnik jako powód niespełnienia obowiązku przytacza chorobę, warto dołączyć zaświadczenie lekarskie).
Jak napisać czynny żal?
Wystarczy skorzystać z niniejszego wzoru czynnego żalu, który zawiera wszystkie obowiązkowe elementy. Dokument opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśnią ewentualne wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić profesjonalnie czynny żal.
Kto podpisuje czynny żal w spółce z o.o.?
Czynny żal powinien zostać podpisany przez wszystkich współsprawców czynu zabronionego, a więc może to być zarówno osoba, która kierowała wykonaniem czynu zabronionego, wykorzystując uzależnienie od siebie innej osoby (np. przełożony, szef), jak i osoba, która poleciła jej wykonanie czynu zabronionego (np. współpracownik), osoba, która zorganizowała grupę lub związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego, albo taką grupą kierowała, nakłaniała inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego. Jest to bardzo szeroka kategoria osób. Może to być główny księgowy, jego zastępca, prezes spółki i wiele innych osób. W takim wypadku osoby te podpisują czynny żal.
Gdzie złożyć czynny żal?
Czynny żal należy adresować do organu powołanego do ścigania przestępstw karnoskarbowych, a więc do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Jak złożyć czynny żal elektronicznie?
Czynny żal można złożyć na piśmie, ustnie do protokołu w urzędzie skarbowym, a także elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP.
Jak uzasadnić czynny żal?
W celu uzasadnienia czynnego żalu należy wskazać wszystkie okoliczności niedopełnienia obowiązku podatkowego, może to być: przewlekła choroba, problemy techniczne, a nawet niedopatrzenie i niewiedza.
Kiedy czynny żal jest skuteczny?
Nie ma w kodeksie karnym skarbowym sztywnych ram czasowych i określonego terminu na dobrowolne zawiadomienie o popełnionym przestępstwie / wykroczeniu skarbowym. Warunkiem skuteczności zawiadomienia jest złożenie go, zanim dowie się o naszym naruszeniu organ podatkowy. Innymi słowy, w sytuacji, w której urząd skarbowy wezwie podatnika do uiszczenia zaległego podatku, jest już za późno na sporządzenie czynnego żalu. W związku z tym należy go złożyć możliwie jak najwcześniej.
Należy pamiętać, że czynny żal nie przysługuje wszystkim przedsiębiorcom, lecz jedynie sprawcą czynu zabronionego. Jeżeli sprawca korzysta z czynnego żalu, to jednocześnie zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich okoliczności, w jakich doszło do popełnienia przestępstwa, a także osób biorących w nim udział.
Kiedy czynny żal jest nieskuteczny?
Czynny żal od podatku od czynności cywilnoprawnych jest nieskuteczny, jeżeli: 1. podatnik został wezwany do zapłaty należnego podatku przez organy podatkowe, 2. podatnik jest w trakcie postępowania kontrolnego, 3. podatnik zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę w celu popełnienia przestępstwa skarbowego, 4. organy podatkowe udokumentowały popełnienie przestępstwa.
Dokumenty pokrewne:

Tagi: czynny żal, kto podpisuj, czynny żal niewiedza, uzasadnienie, przykład, wzór czynnego żalu, czynny żal wzór pisma, czynny żal PCC-3 podatek, fiskus, urząd skarbowy, kara, wykroczenie, przestępstwo, skarbówka, VAT, zawiadomienie., wyłudzenie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Czynny żal wzór ogólny”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czynny żal wzór ogólny

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Czynny żal wzór ogólny”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *