Czynny żal podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierz z instrukcją
23,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Czynny żal od czynności cywilnoprawnych”. Został on przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie podatkowym i zawiera:

  1. wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych w celu lepszego zrozumienia istoty czynnego żalu;
  2. zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego w postaci niezapłacenia i niezłożenia deklaracji PCC w terminie;
  3. informację o wywiązaniu się z ciążącego obowiązku podatkowego;
  4. wskazanie powodu naruszenia prawa wraz z przykładowym uzasadnieniem,);
  5. wzmiankę o zamieszczeniu dowodu uiszczenia należnego podatku w załączniku;
  6. wyrażenie czynnego żalu z prośbą o niewyciąganie konsekwencji karno-skarbowych,
  7. załączniki – deklaracja PCC-3 oraz dowód uiszczenia podatku;
  8. pozostałe postanowienia, które są właściwe dla tego typu dokumentów

Czym jest czynny żal PCC-3?

Czynny żal jest to instytucja umożliwiająca podatnikowi uniknięcie kary za zaniedbanie obowiązku podatkowego. Dotyczy to przede wszystkim złożenia deklaracji podatkowej po wyznaczonym terminie, a także błędnie wypełnionego formularza.

W zależności od wielkości, niedopełnienie obowiązku może zostać zaklasyfikowane jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Innymi słowy, czynny żal jest to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego przez podatnika, jest to dobrowolne przyznanie się do winy.

Ten konkretny, prezentowany dokument to wzór pisma czynnego żalu w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC03). Zawiera on przykładowe uzupełnienie oraz uzasadnienie, które może okazać się bardzo pomocne do przygotowania własnego pisma.

Kiedy składa się czynny żal PCC-3?

Czynny żal PCC składa się w sytuacji, w której podatnik chce uniknąć konsekwencji karnoskarbowych za złożenie deklaracji podatkowej po wymaganym terminie.

Jeżeli chcesz złożyć czynny żal w innej sprawie np. w przypadku bezprawnego stosowania obniżonych stawek VAT i zwolnień, rozliczanie kosztów uzyskania przychodu, które na to nie pozwalają lub też niezapłacenie lub zapłacenie mniejszej kwoty podatku VAT to odsyłam Cię do ogólnego wzoru czynnego żalu, który znajdziesz tutaj.

Co powinien zawierać czynny żal PCC-3?

Czynny żal powinien obowiązkowo zawierać precyzyjne dane podatnika, oświadczenie o tym, że niedopełnienie obowiązku nie wynikało ze współdziałania z osobą trzecią (jeżeli wynikało, to należy wskazać tę osobę). Warto w uzasadnieniu wskazać swoją niewiedzę i brak świadomości. Nie należy zapominać o oświadczeniu o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego w postaci złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Należy pamiętać, że czynny żal powinien zawierać w załączniku potwierdzenie uiszczenia należnego podatku, a także pozostałe dokumenty, o których mowa w treści wzoru.

Jak napisać czynny żal PCC-3?

Wystarczy skorzystać z niniejszego wzoru, który zawiera wszystkie obowiązkowe elementy czynnego żalu od podatku od czynności cywilnoprawnych. Dokument opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśnią ewentualne wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić profesjonalnie czynny żal PCC-3.

Kto podpisuje czynny żal PCC-3 w spółce z o.o.?

Czynny żal powinien zostać podpisany przez wszystkich współsprawców czynu zabronionego, a więc może to być zarówno osoba, która kierowała wykonaniem czynu zabronionego, wykorzystując uzależnienie od siebie innej osoby (np. przełożony, szef), jak i osoba, która poleciła jej wykonanie czynu zabronionego (np. współpracownik),

Gdzie złożyć czynny żal PCC-3?

Czynny żal od podatku od czynności cywilnoprawnych należy adresować do organu powołanego do ścigania przestępstw karnoskarbowych, a więc do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jak złożyć czynny żal elektronicznie PCC-3?

Czynny żal można złożyć na piśmie, ustnie do protokołu w urzędzie skarbowym, a także elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP.

Jak uzasadnić czynny żal PC-3?

W celu uzasadnienia czynnego żalu należy wskazać wszystkie okoliczności niedopełnienia obowiązku podatkowego, może to być: przewlekła choroba, problemy techniczne, a nawet niedopatrzenie i niewiedza. W naszym wzorze znajdziesz przykładowe uzupełnienia, co pozwoli Ci łatwo przygotować pismo.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: czynny żal pcc 3, czynny żal po terminie, czynny żal wzór pisma, czynny żal uzasadnienie przykłady, czynny żal pcc-3 wzór, czynny żal wzór pisma, czynny żal urząd skarbowy, pismo czynny żal

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Czynny żal podatek od czynności cywilnoprawnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czynny żal podatek od czynności cywilnoprawnych

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Czynny żal podatek od czynności cywilnoprawnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *