Klauzula informacyjna do umów cywilnoprawnych

Pobierz z instrukcją
10,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do umów cywilnoprawnych została przygotowana przez doświadczonego radcę prawnego, specjalizującego się w prawie pracy i zawiera:

 • wskazanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 • definicję Administratora (podmiotu przetwarzającego dane osobowe), określającą jego adres, siedzibę, numer KRS, NIP, REGON oraz jego dane adresowe;
 • określenie Inspektora Ochrony Danych, ze wskazaniem jego danych kontaktowych (adres mailowy oraz numer telefonu);
 • precyzyjne wskazanie podstawy prawnej przetwarzania danych oraz określenie celu przetwarzania;
 • określenie katalogu odbiorców danych osobowych w postaci upoważnionych pracowników, członków organu Administratora oraz dostawców (możliwość rozbudowania katalogu w zależności od przedmiotu działalności Administratora);
 • określenie okresu przechowywania danych osobowych Pracownika;
 • wskazanie prawa osoby, której dane są przetwarzane do m.in. sprostowania i usunięcia jej danych;
 • informacja o uprawnieniu do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • miejsce na datę oraz podpis osoby, której dane są przetwarzane.

Na czym polega klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do umów cywilnoprawnych?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. nakłada szczególny obowiązek informacyjny na wszystkie podmioty gromadzące dane osobowe w celu ich przetwarzania. Do takich podmiotów należą spółki i inne przedsiębiorstwa, które nawiązują współpracę z innymi osobami poprzez zawarcie umów cywilnoprawnych, a więc umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Obowiązek informacyjny polega na przekazaniu osobie, której dane osobowe są przetwarzane, informacji o istotnych kwestiach z zakresu przetwarzania jej danych osobowych. W celu spełniania obowiązku informacyjnego należy sporządzić informacje w postaci niniejszej klauzuli informacyjną i przekazać ją tej osobie.

Dodatkowo należy wskazać, że administrator danych osobowych nie ma obowiązku uzyskania podpisu pod treścią przekazywanej informacji, potwierdzającego, że osoba fizyczna zapoznała się z tą informacją – , jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby o taki podpis poprosić.

Dla kogo przeznaczona jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do umów cywilnoprawnych?

Dokument przeznaczony jest dla podmiotów zawierających umowy cywilnoprawne, a więc umowy o dzieło, umowę zlecenia, umowy najmu oraz innych umów uregulowanych kodeksem cywilnym oraz umów nienazwane.. RODO nakłada na podmiot, który dane zbiera (administratora) obowiązek informacyjny. Administrator musi więc zawiadomić osobę, z którą podpisuje umowę, jak będzie postępował z jej danymi – chcąc spełnić ten obowiązek, niezbędne jest przygotowanie klauzuli informacyjnej. Dzięki tej klauzuli, osoby zawierające umowy np. zlecenia z przedsiębiorcą będą miały wiedze, w jakim celu przetwarza się ich dane osobowe, na jakiej podstawie i na jaki okres będą przechowywane ich dane osobowe.

Co powinna zawierać klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do umów cywilnoprawnych?

Obowiązkowe elementy dokumentu wynikają z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), są to:

 • określenie administratora danych osobowych oraz jego dane kontaktowe;
 • podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych;
 • określenie katalogu odbiorców danych osobowych;
 • wskazanie uprawnień osoby, której dane osobowe są przetwarzane;
 • określenie czasu przechowywania danych;
 • wskazanie praw osoby, której dane są przetwarzane m.in. do dostępu do danych, ich modyfikacji, żądania usunięcia i inne.

Jak przygotować klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych dla umowy cywilnoprawnej ?

Wystarczy pobrać niniejszy dokument i wypełnić go zgodnie z instrukcją. Prezentowany wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy klauzuli informacyjnej. Dokument opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśniają wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić własną klauzulę informacyjną.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Klauzula informacyjna do umów cywilnoprawnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Klauzula informacyjna do umów cywilnoprawnych

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Klauzula informacyjna do umów cywilnoprawnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *