KOMPLET DOKUMENTÓW – Pracownicze Plany Kapitałowe

Pobierz z instrukcją
99,99 zł
W paczce znajdziesz między innymi:
Informację dotyczącą wypłaty transferowej i zmiany instytucji finansowej
Wzór informacji o wznowieniu dokonywania wpłat
Projekt maili do pracowników
Wzór dokumentów związanych z wyborem przedstawicieli pracowników
Dokładną instrukcja jak uzupełnić Dokumenty
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawę

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Paczka dokumentów dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) została przygotowana przez radcę prawnego, specjalizującego się w prawie pracy. Paczka zawiera 13 dokumentów, dzięki którym łatwo wdrożysz PPK w swojej firmie. Każdy z dokumentów zawiera instrukcję i liczne komentarze. Paczka zawiera następujące dokumenty:

 • Wzór informacji dotyczącej wypłaty transferowej
 • Wzór informacji dotyczącej zmiany instytucji finansowej
 • Wzór informacji o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK
 • Projekt maila do pracowników w zakresie wyboru przedstawicieli pracowników
 • Projekt maila do pracowników w zakresie ogłoszenia PPK oraz wyboru instytucji finansowej
 • Wzór Protokołu z zebrania pracodawcy z przedstawicielami pracowników
 • Wzór regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników
 • Wzór karty do głosowania
 • Wzór Oświadczenie na zgodę bycia przedstawicielem pracowników
 • Wzór zaświadczenia o wyborze przedstawiciela pracowników
 • Wzór zarządzenia o wprowadzeniu regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników
 • Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
 • Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
 • Wyjaśnienie prawniczych terminów

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to rządowy program systematycznego oszczędzania, mający na celu zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60-tego roku życia przez pracownika. Pracownicze Plany Kapitałowe mają zachęcić pracowników do systematyczne oszczędzania środków, które będą mogły zostać wypłacone po osiągnięciu 60-tego roku życia i będą stanowiły dodatek do wypłacanej niezależnie emerytury.

Od kiedy obowiązywać będą PPK?

Termin obowiązywania PPK zależy od ilości zatrudnianych pracowników:

 • od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające od 250 pracowników;
 • od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników wydłużenie terminu na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie w związku ze znowelizowaną specustawą dotyczącą COVID-19. Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. – na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. – na zawarcie umowy o prowadzenie PPK;
 • od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające od 19 osób do 49 pracowników;
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Kto ma obowiązek wprowadzić PPK?

Każdy podmiot zatrudniający zobowiązany jest do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK. Również pracodawca zatrudniający zaledwie jedną osobę ma obowiązek wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie PPK.

Istnieją pewne wyłączenia od obowiązku prowadzenia PPK, kiedy pracodawca nie musi uruchamiać programu PPK:

 • pracodawca będący osobą fizyczną – w PPK nie mogą oszczędzać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • mikro przedsiębiorca – w sytuacji, gdy wszyscy jego pracownicy zadeklaruję rezygnację z uczestnictwa w PPK;
 • osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby;
 • pracodawca prowadzący PPE, a więc Powszechny Plan Emerytalny.

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem dobrowolnym, lecz każdy pracownik zostanie automatycznie zapisany do PPK w momencie, w którym jego pracodawca dołączy do programu.

Kto dokonuje wpłat na PPK?

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dokonywane są przez trzy podmioty: pracownika, pracodawcę oraz Skarb Państwa:

 • Pracodawca wpłaca 1,5% wynagrodzenia pracownika, lecz dodatkowo może zdecydować się na wpłatę dodatkową do 2,5% wynagrodzenia pracownika.
 • Pracownik wpłaca od 0,5% do 2% wynagrodzenia, lecz dodatkowo może zdecydować się na wpłatę dodatkową w wysokości 2% swojego wynagrodzenia.
 • Skarb Państwa oferuje jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250,00 zł oraz dopłaty roczne w kwocie 240,00 zł.

Wypłata środków zgromadzonych na PPK

Po osiągnięciu 60-tego roku życia uczestnik PPK ma uprawnienie do 25% środków zgromadzonych na swoim rachunku PPK. Pozostała część zgromadzonych środków wypłacana będzie w 120 ratach miesięcznych.

Dokrewne dokumenty:

Tagi: protokół z wyboru instytucji finansowej ppk wzór, pracownicze plany kapitałowe kapitałowe protokół z wyboru instytucji finansowej ppk wzór, protokół z wyboru ppk wzór, wzór protokół wyboru instytucji finansowej ppk, protokół z wyboru przedstawiciela pracowników ppk wzór, wybór instytucji finansowej ppk wzór, protokół z wyboru instytucji finansowej ppk.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KOMPLET DOKUMENTÓW – Pracownicze Plany Kapitałowe”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOMPLET DOKUMENTÓW – Pracownicze Plany Kapitałowe

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KOMPLET DOKUMENTÓW – Pracownicze Plany Kapitałowe”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *