Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Pobierz z instrukcją
99,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie ubezpieczeń. Dokument zawiera:

  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, co pozwoli lepiej zrozumieć treść i istotę dokumentu;
  • przykładowy sposób uzupełnienia wzoru, abyś w łatwy sposób przygotował własne odwołanie;
  • dane ubezpieczonego oraz oznaczenie ubezpieczyciela.- numer polisy i numer szkody.
  • wskazanie wysokości żądanej kwoty oraz numer konta bankowego, na które ma zostać ona przekazana.
  • rozbudowane i szczegółowe przykładowe uzasadnienie dotyczące odmowy wypłacenia odszkodowania w związku z brakiem wystarczającej dokumentacji. Uzasadnienie zawiera:
  1. precyzyjny opis sytuacji faktycznej,
  2. kontrargumentację z powołaniem się na przepisy,
  3. orzecznictwo Sądu Najwyższego,
  4. zarzut naruszenia prawa materialnego w postaci nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego.

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla osób, którym firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła należnego odszkodowania albo zaniżyła jego wartość. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć, jeżeli wysokość ustalonego odszkodowania nie spełniła naszych oczekiwań np. na skutek zaniżenia wysokości poniesionej szkody. W tym celu należy złożyć ubezpieczycielowi pisemne odwołanie, od jego decyzji (reklamację) wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie naszej sprawy popierając go stosowną argumentacją.

W uzasadnieniu należy przytoczyć wszystkie istotne okoliczności mające na celu potwierdzenie żądań względem ubezpieczyciela. W szczególności potwierdzenie wartości ubezpieczonego przedmiotu (np. samochodu, mieszkania) czy też brak przesłanek wpływających na obniżenie jego wartości.

Ubezpieczyciel ma obowiązek udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania pisma, w szczególnie skomplikowanych sprawach odpowiedź powinna być udzielona w terminie do 60 dni. Jeżeli ubezpieczyciel nie udzieli odpowiedzi na reklamacje w odpowiednim terminie, będzie ona uważana za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia upływa z terminem 3 lat. Odwołanie należy wysłać przesyłką rejestrowaną, a więc np. listem poleconym, dzięki temu mamy pewność, że odwołanie dotarło do ubezpieczyciela.

W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia naszej sprawy warto wystąpić do Rzecznika Ubezpieczonych celem podjęcia przez niego działania w naszej sprawie. Jeżeli powyższe działania nie przyniosą zamierzonego efektu, sprawę należy skierować na drogę sądową poprzez wytoczenie powództwa.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jak napisać, odwołanie od decyzji uzasadnienie, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przykład, odwołanie od ubezpieczyciela wzór.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *