Oświadczenie o obniżeniu ceny z tytułu rękojmi wraz z wezwaniem do zapłaty

Pobierz z instrukcją
99,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Oświadczenie o obniżeniu ceny z tytułu rękojmi wraz z wezwaniem do zapłaty”, który został przygotowany przez adwokata specjalizującego się w prawie konsumenckim. Dokument zawiera:

 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć treść i istotę dokumentu;
 • oświadczenie o korzystaniu z prawa do obniżenia ceny z powołaniem się na przepisy kodeksu cywilnego;
 • przykładowy sposób uzupełnienia dokumentu, abyś w łatwy sposób przygotował własne oświadczenie;
 • wezwanie do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną pierwotną a ceną zmienioną zgodnie ze złożonym oświadczeniem o obniżeniu ceny;
 • pouczenie o konsekwencjach prawnych w przypadku nieuregulowania zaległości we wskazanym terminie;
 • dane kupującego, pełnomocnika (jeżeli występuje) oraz sprzedającego.
 • właściwe załączniki w postaci kopii faktury / rachunku.
 • rozbudowane przykładowe uzasadnienie zawierające:
 1. argumentacje żądania obniżenia ceny,
 2. oznaczenie zawartej umowy,
 3. przykładowy opis stanu faktycznego oraz wady fizycznej rzeczy,
 4. powołanie się na orzecznictwa Sądu Najwyższego uzasadniające stanowisko.

Niniejszy dokument przeznaczany jest dla każdego konsumenta (oraz jego pełnomocnika), który kupił od przedsiębiorcy rzecz z wadą fizyczną lub prawną, nie wiedząc o niej.

Wada fizyczna polegać może na:

 • zmniejszeniu wartości, użyteczności rzeczy np. niesprawna instalacja LPG w samochodzie,
 • niekompletności np. brak dokumentacji, brak karty pojazdu, brak ładowarki do laptopa,
 • brak określonych właściwości np. znacząco zaniżono spalanie samochodu, użyto innych materiałów niż deklarował sprzedawca.

Wada prawna polegać może polegać na tym, że rzecz:

 • jest własnością osoby trzeciej – np. została skradziona,
 • jest obciążona prawem osoby trzeciej – np. innej osobie przysługuje prawo pierwokupu,
 • jest ograniczona w korzystaniu – np. telefon został zabezpieczony w postępowaniu jako dowód.

Należy pamiętać, że składając reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za wady jest sprzedawca (w przypadku gwarancji podmiotem odpowiedzialnym może być sprzedawca, a także dostawca, dystrybutor oraz producent). Sprzedający nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji na podstawie rękojmi.

Jednym z uprawnień kupującego z tytułu rękojmi jest (oprócz prawa do wymianu towaru na nowy, naprawy i odstąpienia od umowy – jedynie w przypadku istotnej wady) obniżenie ceny towaru. Obniżenie musi odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedawanej rzeczy. Jeżeli niniejsze oświadczenie stanowić będzie pierwsze żądanie konsumenta, to sprzedawca ma prawo zaproponować wymianę rzeczy lub jej naprawę (jeśli jest to możliwe).

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedaną rzecz, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jej wydania (w przypadku nieruchomości okres ten wynosi 5 lat). Terminu 2-letniego nie można skrócić, chyba że chodzi o towary używane, w takim wypadku sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie o roku, o czym musi poinformować konsumenta.

Należy wskazać, że jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wady towaru, uprawnienie konsumenta do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje bez względu na okres, jaki upłynął od stwierdzenia wady. Jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, to sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialność.

Warto dodać, że paragon nie jest wymagany do złożenia reklamacji, wystarczą inne dowody m.in. wiadomości mailowe, wydruki z karty płatniczej, zeznania świadków i inne. Sprzedawca powinien w terminie 14 dni kalendarzowych rozpatrzyć reklamację, jeżeli tego nie zrobi, uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Koszty dostarczenia rzeczy oraz jej naprawy ponosi sam sprzedawca.

Oświadczenie należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, dzięki temu pewne jest, że druga strona otrzymała oświadczenie w określonym terminie. W razie potrzeby fakt ten będzie można wykorzystać w sądzie.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: obniżenie ceny, obniżenie ceny z tytułu rękojmi, obniżenie ceny i wezwanie do zapłaty, gwarancja i obniżenie ceny, wniosek o obniżenie ceny jak napisać, wezwanie do zapłaty przykład, wniosek obniżenie ceny przykład.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie o obniżeniu ceny z tytułu rękojmi wraz z wezwaniem do zapłaty”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Oświadczenie o obniżeniu ceny z tytułu rękojmi wraz z wezwaniem do zapłaty

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie o obniżeniu ceny z tytułu rękojmi wraz z wezwaniem do zapłaty”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *