Pełnomocnictwo do zawarcia umowy (sprzedaży samochodu)

Pobierz z instrukcją
14,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Pełnomocnictwo do zawarcia umowy (w przykładzie sprzedaż samochodu)”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie cywilnym. Wzór pełnomocnictwa zawiera:

  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych np. substytucja, co pozwoli Ci zrozumieć treść dokumentu;
  • komentarze pozwalające lepiej zrozumieć istotę dokumentu;
  • jasne i zrozumiałe komentarze informujące jak wypełnić wzór;
  • dokładne określenie umowy, do której zawarcia pełnomocnictwo upoważnia (ze wskazaniem danych osoby, z którą umowa ma być zawarta);
  • nieobowiązkowe umocowanie do udzielania dalszych pełnomocnictw, które można w łatwy sposób usunąć;
  • przykładowe wypełnienie – na przykładzie sprzedaży samochodu, które można łatwo dopasować do swojej indywidualnej sprawy;
  • pozostałe postanowienia właściwe dla tego typu dokumentów.

Czym jest pełnomocnictwo do zawarcia umowy?

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy jest to dokument, na mocy którego, jedna osoba upoważnia drugą, do działania w jej imieniu. Formalnie jest to czynność prawna, będąca jednostronnym oświadczeniem woli mocodawcy (a więc osoby udzielającej pełnomocnictwo), w którym upoważnia drugą osobę do dokonania czynności – zawarcia określonej umowy – w jej imieniu.

Prezentowany wzór to pełnomocnictwo z przykładowym uzupełnieniem dotyczącym sprzedaży samochodu. Dzięki zrozumiałym komentarzom treść pełnomocnictwa można w prosty sposób dopasować do swojej potrzeby.

Przykładowe uzupełnienie jest jasno opisane i łatwo je zmienić na jakieś inne – przykładowo, po niewielkich zmianach, pełnomocnictwo to może uprawniać do zawarcia umowy najmu albo zakupu innej rzeczy.

Dla kogo przeznaczone jst pełnomocnictwo do zawarcia umowy?

Niniejsze pełnomocnictwo do zawarcia umowy przyda się każdemu, kto chciałby zawrzeć określoną umowę przez przedstawiciela. Będzie więc pomocny, gdy przykładowo nie możesz być osobiście w danym miejscu, a chciałbyś/chciałabyś podpisać umowę. W tym celu niezbędne będzie udzielenie stosownego pełnomocnictwa. Warto nadmienić, że dokument może uprawniać pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw (pełnomocnictwo substytucyjne) – niniejszy wzór zawiera takie postanowienie.

Jak napisać pełnomocnictwo do zawarcia umowy?

Wystarczy skorzystać z niniejszego wzoru pełnomocnictwa do zawarcia umowy, który zawiera wszystkie obowiązkowe elementy oraz przykładowe postanowienia pozwalające zrozumieć jego istotę. Dokument opatrzony jest licznymi komentarzami, które wyjaśnią ewentualne wątpliwości i pozwolą w łatwy sposób sporządzić własny dokument.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba mająca zdolność do czynności prawnych, a więc będzie to każda osoba dorosła, która np. nie jest ubezwłasnowolniona. W niektórych przypadkach wystarczy, aby pełnomocnik miał ograniczoną zdolność do czynności prawnych – innymi słowy, pełnomocnikiem może być osoba, która ukończyła 13 rok życia. Dotyczy to czynności, których taka osoba mogłaby sama dokonać.

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Istnieją trzy rodzaje pełnomocnictw w zależności od zakresu jego udzielenia: • Ogólne – szeroki zakres umocowania, obejmuje czynności zwykłego zarządu np. bieżące naprawy, czynności dnia codziennego. • Rodzajowe – określona kategoria czynności prawnych wymagająca sprecyzowania np. zawieranie umów o pracę w imieniu pracodawcy, nawiązanie współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami. • Szczególne – ścisła, konkretna i sprecyzowana czynność np. umowa sprzedaży samochodu o numerze rejestracyjnym WAW1234.

Należy pamiętać, że do niektórych czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem, wymagane jest udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Przykładem takiej czynności jest przeniesienie własności nieruchomości oraz zawarcie umowy spółki z o.o. oraz komandytowej i inne.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo do zawarcia umowy?

Dokument, jakim jest pełnomocnictwo, do swojej ważności i skuteczności, powinno zawierać kilka obowiązkowych elementów: precyzyjne określenie danych mocodawcy oraz pełnomocnika, datę, miejscowość, podpis oraz określenie umowy, do której zawarcia pełnomocnik jest upoważniony. Należy w miarę możliwości maksymalnie dokładnie wskazać przedmiot umowy, cenę, termin oraz drugą stronę umowy. Niniejszy wzór pełnomocnictwa zawiera wszystkie te elementy, a także nieobowiązkowe postanowienie dotyczące możliwości udzielenia dalszych pełnomocnictw (substytucji). Dokument opatrzony jest przykładowymi postanowieniami dotyczącymi udzielenia pełnomocnictwa do sprzedaży samochodu osobowego, aby w łatwy sposób przygotować własne pełnomocnictwo.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: pełnomocnictwo wzór, upoważnienie do sprzedaży samochodu, pełnomocnictwo szczególne wzór, pełnomocnictwo ogólne wzór doc, pełnomocnictwo rodzajowe wzór, szczególne, pełnomocnictwo substytucyjne wzór, pełnomocnictwo nieodwołalne wzór pdf, pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pełnomocnictwo do zawarcia umowy (sprzedaży samochodu)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy (sprzedaży samochodu)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pełnomocnictwo do zawarcia umowy (sprzedaży samochodu)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *