Pełnomocnictwo ogólne i procesowe

Pobierz z instrukcją
29,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Pełnomocnictwo ogólne i procesowe”, który został przygotowany przez adwokata, specjalizującego się w prawie procesowym. Dokument zawiera:

 • precyzyjne dane Mocodawcy (a więc osoby, która udziela pełnomocnictwa) oraz oznaczenie Pełnomocnika, w tym podanie jego adresu zamieszkania, numeru PESEL oraz numeru dowodu osobistego – ma to na celu uniknąć ewentualnych nieporozumień;
 • wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych np. substytucja, co pozwoli Ci zrozumieć treść dokumentu;
 • jasne i zrozumiałe komentarze informujące jak wypełnić wzór;
 • pełnomocnictwo zawiera liczne postanowienia, które można dopasować do swojej sprawy; uprawniają one do:
 1. reprezentowania Mocodawcy przed sądami wszystkich instancji i organami administracji we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych;
 2. dokonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu i na rachunek Mocodawcy w tym składania oświadczeń wiedzy i woli;
 3. wniesienia odwołania, apelacji, zarzutów i skargi;
 4. podejmowania czynności pozaprocesowych i egzekucyjnych, formułowania wezwań do zapłaty, zawarcia ugody, odpowiedzi na korespondencję, składania wniosków, roszczeń i stanowiska Mocodawcy;
 5. reprezentowania Mocodawcy w postępowaniach przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym oraz ZUS-em;
 6. reprezentowania wobec osób trzecich, odbioru i kwitowania dokumentów.
 7. udzielania dalszych pełnomocnictw;
 • inne elementy właściwe dla dokumentów tego rodzaju.

Czym jest pełnomocnictwo ogólne i procesowe?

Najprościej rzecz ujmując, jest to czynność, na mocy której jedna osoba upoważnia drugą do działaniu w jej imieniu przed sądem. Prezentowany wzór zawiera liczne i szerokie uprawnienia pełnomocnika m.in. do reprezentowania mocodawcy, składania oświadczeń oraz dokonywanie wszelkich czynności w imieniu i na rachunek mocodawcy – katalog jest przykładowy i bardzo szeroki, można łatwo go zmieniać usuwając poszczególne elementy.

Dla kogo przeznaczone jest pełnomocnictwo ogólne i procesowe?

Jeżeli nie możesz osobiście dokonać jakiejś czynności lub po prostu nie chcesz, to warto ustanowić pełnomocnika, który wykona daną czynność za ciebie. W tym celu niezbędne będzie udzielenie stosownego pełnomocnictwa. Warto nadmienić, że pełnomocnictwo może uprawniać pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw (pełnomocnictwo substytucyjne) – niniejszy wzór zawiera odpowiednie postanowienie.

Kto może być pełnomocnikiem strony w procesie?

Oprócz adwokata i radcy prawnego, pełnomocnikiem może być współuczestnik sporu, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni oraz osoby w stosunku przysposobienia (adoptowane dzieci). Dodatkowo pełnomocnikiem osoby prawnej (np. spółki) może być jej pracownik.

Twoim pełnomocnikiem w procesie nie może być więc Twój kolega czy koleżanka.

Odwołanie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo można w każdej chwili odwołać w dowolnej formie. Nawet jeżeli pełnomocnictwo zostało zawarte w formie aktu notarialnego, można je odwołać zwykłym dokumentem. Wzór takiego odwołania znajdziesz tutaj.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: pełnomocnictwo, upoważnienie, reprezentacja, przedstawiciel, mocodawca, uprawnienie do występowania w imieniu, ogólne, rodzajowe, szczególne, pełnomocnictwo substytucyjne, postępowanie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pełnomocnictwo ogólne i procesowe”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pełnomocnictwo ogólne i procesowe

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pełnomocnictwo ogólne i procesowe”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *