Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Pobierz z instrukcją
14,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę


 

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę zawiera:

 • precyzyjne wskazanie miejsca i daty zawarcia umowy o pracę oraz niniejszego porozumienia,
 • dane Pracownika oraz Pracodawcy lub wskazanie danych uprawnionej osoby do jego reprezentacji,
 • postanowienie o rozwiązaniu umowy o pracę ze skutkiem na wskazany dzień albo ze skutkiem na dzień zawarcia porozumienia (możliwość modyfikacji),
 • informacje o przysługującym urlopie wypoczynkowym oraz o terminie jego wykorzystania przez Pracownika – ma to praktyczne zastosowanie, gdyż dzięki temu Pracodawca zwolniony jest z obowiązku wypłaty ekwiwalentu („rekompensaty”) za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • nieobowiązkowe postanowienie o zwolnieniu Pracownika z obowiązku świadczenia pracy – ma to praktyczne zastosowanie, jeżeli Pracodawca ma obawy, że po rozwiązaniu umowy o pracę Pracownik może mu zaszkodzić,
 • nieobowiązkowe postanowienie o prawie do wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

 

Co to jest porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę?

To porozumienie zawierane pomiędzy Pracownikiem i Pracodawcą. Jest to jeden ze sposobów zakończenia stosunku pracy. Dokument przyda się każdej osobie i firmie, która zatrudnia Pracowników na podstawie umowy o pracę i chce rozwiązać ze swoim Pracownikiem umowę na zasadzie „dogadania się”. Dzięki zawarciu porozumienia Pracownik i Pracodawca mogą wspólnie ustalić warunki dotyczące okresu wypowiedzenia, niewykorzystanego urlopu i rozliczeń za wykonaną pracę.

Warto jeszcze wskazać, że możliwe jest także:

 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy Pracownika, zgodnie z art. 53 Kodeksu pracy,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez Pracownika, zgodnie z art. 55 Kodeksu pracy,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Kto zawiera porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę?

Porozumienie zawierane jest pomiędzy Pracownikiem a jego Pracodawcą, którzy wspólnie podpisują dokument o rozwiązaniu umowy o pracę. Porozumienie może być dokonane zarówno z inicjatywy Pracownika, jak i Pracodawcy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pracownik złożył propozycję rozwiązania umowy o pracę, a Pracodawca ją przyjął np. w sytuacji, w której Pracownik zmienia miejsce zamieszkania i jest zmuszony do zmiany pracy.

Jak wygląda porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę?

Polega na tym, że Pracownik wspólnie z Pracodawcą „dogadują się” co do warunków rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca może przyjść do Pracownika z gotowym dokumentem, który ten drugi akceptuje. Skutkiem zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę jest zakończenie stosunku pracy.

Co powinno zawierać porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę?

Wszystkie niezbędne elementy konieczne do jego ważności. Koniecznymi elementami takiego porozumienia o rozwiązaniu jest oczywiście wskazanie dnia i miejsca jego złożenia, wpisanie danych Pracodawcy i Pracownika oraz zawarcie samej treści oświadczenia o rozwiązaniu – jasnej informacji, że umowa zostaje rozwiązana. Porozumienie zawiera nieobowiązkowe postanowienie o zwolnieniu Pracownika z obowiązku świadczenia pracy – ma to praktyczne zastosowanie, jeżeli Pracodawca ma obawy, że po rozwiązaniu umowy o pracę Pracownik może mu zaszkodzić. Ponadto znajduje się w nim postanowienie o prawie Pracownika do wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę a urlop

Podczas okresu wypowiedzenia określonego na podstawie porozumienia stron nie ma możliwości wzięcia urlopu na potrzeby poszukiwań nowej pracy. Można natomiast wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy lub ubiegać się o jego ekwiwalent pieniężny. Strony mają swobodę ukształtowania warunków rozwiązania stosunku pracy.

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z przepisami, prawo do zasiłku w przypadku porozumienia stron przysługuje dopiero po 90 dniach, jeśli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w Urzędzie Pracy dana osoba rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy na mocy porozumienia stron. Natomiast od dnia rejestracji zasiłek dla bezrobotnych przysługuje także przy porozumieniu stron, jeśli jako przyczyna rozwiązania umowy została podana upadłość lub likwidacja firmy, zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, albo gdy chodzi o zmianę miejsca zamieszkania Pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a prawo do „trzynastki”

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie ma wpływu na prawo do „trzynastki”.

Sposób wyliczania przysługującego urlopu wypoczynkowego:

Liczba przepracowanych miesięcy / 12 x 20 = liczba przysługującego urlopu.

Jeżeli pracownik przepracował 10 lat (a więc ma 10 lat stażu pracy), to urlop wypoczynkowy wynosi 26 dni, zamiast 20 dni.

Czas nauki również liczony jest do stażu pracy (przepracowanych lat):

 1. 3 lata – z tytułu ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
 2. 4 lata – z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej,
 3. 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej,
 4. 6 lat – z tytułu ukończenia szkoły policealnej,
 5. 8 lat – z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

Przykład: Pracownik rozpoczął swoją pierwszą pracę 15 kwietnia 2019 r., pracował do 4 lipca 2019 r. W związku z tym przepracował dwa miesiące – maj oraz czerwiec, kwiecień przepracował w połowie, więc nie jest zaliczany do przepracowanych miesięcy.

Obliczenie urlopu wypoczynkowego:

2 / 12 x 20 = 3, (3) dni.

Urlop wypoczynkowy wynosi 3 dni oraz 2 godziny i 40 minut. Nie ma obowiązku zaokrąglania do góry, lecz jest to działanie pożądane i rekomendowane.

Podsumowanie: Pracownikowi przysługują 4 dni urlopu wypoczynkowego.

Przykład : Jeżeli staż pracy Pracownika wynosi 3 lata, a posiada on tytuł magistra (wyższe wykształcenie), to łączny staż pracy wynosi 11 lat, więc okres urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni, pomimo że taka osoba „fizycznie” chodzi do pracy zaledwie od 3 lat.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *