Pozew o zapłatę za roboty budowlane

Pobierz z instrukcją
49,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Pozew o zapłatę za roboty budowlane”, który został opracowany przez radcę prawnego w oparciu o sprawę procesową, która była prowadzona w imieniu dużej spółki budowlanej. Sprawa została wygrana, co umożliwiło odzyskanie należnych pieniędzy. Wzór pozwu o zapłatę za roboty budowlane zawiera:

 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
 • liczne komentarze pomagające zrozumieć sens i istotę dokumentu, a także przykładowe postanowienia, które pomogą Ci w łatwy sposób przygotować własny pozew o zapłatę za roboty budowlane;
 • dokładnie sprecyzowane wniosku dowodowe z dokumentów, jak i zeznań świadków, – wniosek o powołanie biegłego w przypadku kwestionowania określonych twierdzeń Powoda (wzór zawiera wyjaśnienie istoty tego wniosku);
 • wniosek o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda zwrotu kosztów postępowania;
 • informację o próbie pozasądowego rozwiązania sporu (w postaci pism i wezwań do zapłaty);
 • pozostałe elementy właściwe dla tego rodzaju pism, w tym wskazanie stron, właściwego sądu, miejsce na podpis, data oraz miejscowość.
 • rozbudowane, 8-stronne przykładowe uzasadnienie zawierające:
 1. bogato opisany stan faktyczny,
 2. wskazanie zakresu robót budowlanych określonych w umowie,
 3. uzasadnienie uchylania się Pozwanego od odbioru prac celem uniknięcia wypłacenia wynagrodzenia, nieobowiązkowe postanowienie dotyczące sytuacji, w której Powód wykonał dodatkowe prace, nieuwzględnione w umowie o roboty budowlane,
 4. określenie sposobu wyliczenia wartości robót dodatkowych,
 5. nieobowiązkowe postanowienie dotyczące bezskutecznego odstąpienia od umowy przez Pozwanego (który w ten sposób dąży do uniknięcia zapłaty wynagrodzenia),
 6. nieobowiązkowe postanowienie dotyczące skuteczności odstąpienia od umowy przez Powoda,
 7. określenie stanu prawnego z powołaniem się na przepisy kodeksu cywilnego,
 8. orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych, które potwierdzają stanowisko o zastosowaniu przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia do niezapłaconych, dodatkowych prac zleconych przez Pozwanego,

Dla kogo przeznaczony jest pozew o zapłatę za roboty budowlane?

Niniejszy wzór pozwu przeznaczony jest dla każdego, kto pomimo wykonania robót budowlanych nie otrzymał należnego wynagrodzenia. Przykładowo, jeżeli wykonałeś dowolne prace budowlane np. budowa, remont, przebudowa lub rozbiórka i nie otrzymałeś z tego tytułu należnego wynagrodzenia, to niniejszy wzór jest właśnie dla Ciebie.

Wzór tego pozwu będzie właściwy dla roszczeń, które przekraczają kwotę 20.000,00 zł. W przypadku, gdyby pozew miał być na niższą kwotę, powinien być złożony na specjalnym formularzu (znajdziesz go tutaj).

Pozew o zapłatę to kolejny krok do windykacji nierzetelnego zamawiającego. Prezentowany wzór pozwu o zapłatę za roboty budowlane dotyczy podstawowej sytuacji, w której strony zawarły umowę o roboty budowlane, a zamawiający nie wywiązał się z obowiązku zapłaty za wykonane prace. Pozew przewiduje, że Powód wzywał już do zapłaty za wykonane roboty budowlane. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, ale jeszcze nie wezwałeś swojego dłużnika do zapłaty, wzór odpowiedniego wezwania z instrukcją i komentarzem znajdziesz tutaj

Jak uzasadnić pozew o zapłatę za roboty budowlane?

Uzasadnienie powinno być prawdziwe i w jasny sposób powinno uzasadniać interes powoda. Niniejszy wzór zawiera rozbudowane, przykładowe uzasadnienie pozwu o zapłatę za wykonane roboty budowlane. Pomoże Ci ono w przygotowaniu wypowiedzi i dowodzenia swoich żądań. Uzasadnienie zawiera: precyzyjny opis stanu faktycznego, określenie stron (wzór dopasowany jest również do sytuacji, w której jest kilku podwykonawców). Określa zakres robót budowlanych określonych w umowie, a także przykładową sytuację, w której powód wykonał dodatkowe prace, nieuwzględnione w umowie, np. zlecone ustnie, mailowo, przez telefon. Uzasadnienie zawiera też sposób wyliczenia wartości dodatkowych prac budowlanych w zależności od m.in. liczby godzin poświęconych na wykonanie prac. Wskazane zostały liczne dowody w postaci zawartej umowy o roboty budowlane, przedłożonej oferty, protokołu odbioru robót czy też potwierdzenie nadania wezwania do zapłaty.

W uzasadnieniu znajduje się też powołanie na orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych, które potwierdzają stanowisko o zastosowaniu przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia do niezapłaconych, dodatkowych prac zleconych przez pozwanego.

Jakie załączniki dołączyć do pozwu o zapłatę za roboty budowlane?

Do pozwu należy obowiązkowo dołączyć odpis pozwu wraz z załącznikami oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Ponadto, należy załączyć wszystkie dokumenty, o których mowa w uzasadnieniu, a więc dowody na zasadność pozwu (jego słuszność). Przede wszystkim powinna to być umowa o roboty budowlane zawarta z pozwanym, kopia wezwania do zapłaty czy też kopia potwierdzenia nadania wezwania do zapłaty. Ponadto należy dołączyć wszelkie pisma powoda oraz pozwanego, które mają znaczenie dla sprawy, kserokopie faktur VAT, czy też wydruk np. wydruk z KRS.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: pozew o zapłatę za roboty budowlane, umowa o roboty budowlane, windykacja umowy o roboty budowlane, pozew o zapłatę, pozew o bezpodstawne wzbogacenie wzór, pozew o zapłatę wzór, pozew o roboty budowlane wzór, windykacja umów o roboty budowlane.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pozew o zapłatę za roboty budowlane”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pozew o zapłatę za roboty budowlane

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pozew o zapłatę za roboty budowlane”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *