Projekt notarialnego protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW) – podwyższenie kapitału zakładowego – konwersja pożyczki na udziały

Pobierz z instrukcją
99,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Projekt notarialnego protokołu NZW – podwyższenie kapitału zakładowego spółki”. Dokument został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie spółek i zawiera:

  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
  • przykładowy sposób wypełnienia, abyś w łatwy sposób przygotował własny dokument;
  • uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
  • przepisy właściwe zarówno do NZW zwołanego w trybie art. 240 k.s.h. (zgromadzenie całego kapitału zakładowego), jak również dla NZW, na którym nie jest reprezentowany cały kapitał zakładowy – wszystko opatrzone jest przejrzystymi komentarzami, które wyjaśniają istotę regulacji;
  • uchwałę nr 2 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych udziałów;
  • uchwałę nr 3 w sprawie zmiany umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki;
  • pozostałe elementy właściwe dla aktów notarialnych tego rodzaju;
  • listę obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zawierająca obecnych na niej Wspólników z informacją o ilości posiadanych udziałów, które odpowiadają określonej liczbie głosów na NZW oraz miejsce na ich podpisy Wspólników, oraz Przewodniczącego.

UWAGA! Niniejszy dokument jest jednym z kilku niezbędnych dokumentów do dokonania konwersji (zamiany) pożyczki na udziały. Z kompletem dokumentów opatrzonych instrukcją możesz zapoznać się, klikając tutaj. Należy pamiętać, że podwyższenie kapitału zakładowego co do zasady wymaga zmiany umowy spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego. Profesjonalny wzór umowy spółki z o.o. z instrukcją dostępny jest tutaj.

Czym jest Protokół NZW spółki z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego z agio)?

Protokół to nic innego jak zapis przebiegu Zgromadzenia Wspólników. Jest to więc dokument, który opisuje, co działo się na Zgromadzeniu Wspólników spółki z o.o. Ten konkretny, prezentowany protokół, to zapis Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku utworzenia nowych udziałów.

UWAGA! Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Prezentowany dokument jest projektem takiego aktu notarialnego. Po jego przygotowaniu można go wysłać do notariusza, który dopełni formalności notarialnych.

Wyjątkowo możliwa jest zmiana kapitału zakładowego spółki z o.o. bez udziału notariusza. Uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego możliwe jest, jeżeli podwyższenie następują na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki z o.o. Warunkiem przeprowadzenia takiego podwyższenia jest to, aby umowa spółki przewidywała maksymalną wysokość takiego podwyższenia, oraz termin, do jakiego takie podwyższenie może być przeprowadzone.

Konwersja pożyczki na udziały w kapitale zakładowym

Zdarzyć się może, że wspólnik po dokonaniu dofinansowania spółki, nie jest zainteresowany zwrotem pożyczki i należnych odsetek, lecz chce swoją wierzytelność względem spółki zamienić na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. W tym celu niezbędne jest zawarcie umowy potrącenia, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz oświadczenie wspólnika w formie aktu notarialnego o nabyciu nowych udziałów. Komplet wskazanych dokumentów znajdziesz tutaj.

Dla kogo przeznaczony jest protokół NZW spółki z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego z agio?

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla spółek z o.o. oraz ich wspólników, którzy chcą przeprowadzić procedurę podwyższenia kapitału zakładowego w spółce poprzez utworzenie nowych udziałów. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy wspólnicy chcą dokapitalizować spółkę np. na nowe inwestycje, celem pokrycia strat, a także może też być związane ze zmianami składu osobowego spółki.

UWAGA! Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowych udziałów (lub oświadczenie o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału) wymaga formy aktu notarialnego. Wzór takiego oświadczenia znajdziesz tutaj.

Przy okazji – jeżeli jesteś zainteresowany obniżeniem kapitału zakładowego spółki, to dedykowany wzór z komentarzem i instrukcją znajdziesz, klikając tutaj.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: protokół NZW, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, podwyższenie kapitału, utworzenie udziałów, konwersja wierzytelności na kapitał, konwersja pożyczki na udziały, umowa potrącenia, agio, rezerwa, kapitał zapasowy, wspólnicy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o.,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Projekt notarialnego protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW) – podwyższenie kapitału zakładowego – konwersja pożyczki na udziały”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Projekt notarialnego protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW) – podwyższenie kapitału zakładowego – konwersja pożyczki na udziały

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Projekt notarialnego protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW) – podwyższenie kapitału zakładowego – konwersja pożyczki na udziały”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *