Protokół NZW – zgoda na zawarcie umowy leasingu, zaciągniecie kredytu

Pobierz z instrukcją
79,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników (NZW) – zgoda na zawarcie umowy leasingu i zaciągnięcie kredytu”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie spółek. Dokument zawiera:

  • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
  • liczne przykładowe postanowienia pozwalające w łatwy sposób stworzyć własną umowę i dopasować ją do indywidualnych potrzeb;
  • informację o reprezentowaniu 100% kapitału zakładowego na NZW, przez co Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał (uwaga! dokument zawiera odpowiednie postanowienie do sytuacji, w której NZW nie zostało zwołane w trybie art. 240 k.s.h., a więc jeżeli nie zgromadzono całego kapitału zakładowego);
  • uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki / leasingu / kredytu na rachunku bieżącym
  • wymienienie załączników – harmonogramu spłat leasingu, umowę kredytu, wzór weksla in blanco, wzór deklaracji wekslowej. Uwaga! Integralną częścią protokołu jest lista obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

Czym jest Protokół NZW spółki z o.o. – zgoda zgromadzenia wspólników na zawarcie umowy pożyczki, zawarcie umowy leasingu i zaciągnięcie kredytu?

Protokół to nic innego jak zapis przebiegu Zgromadzenia Wspólników. Ten konkretny, prezentowany protokół, to zapis Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym doszło do wyrażenia zgody przez wspólników na zawarcie umowy pożyczki oraz leasingu.

Pierwszym elementem w prezentowanym wzorze protokołu NZW, jest uchwała zgromadzenia wspólników zezwalająca na zawarcie umowy leasingu. Umowa spółki często wymaga zgody wspólników na zawarci umowy leasingu czy kredytu.. W takim przypadku, koniecznie jest podjęcie prezentowanej uchwały zgromadzenia wspólników na którym dojdzie do wyrażenie zgody na zawarcia takiej umowy.

Protokół zawiera też przykładową uchwałę o wyrażeniu zgody przez zgromadzenie wspólników na zaciągnięcie kredytu bankowego. Uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu, a także ta dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu zawiera liczne postanowienia dotyczące dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu / umowy leasingu, które prawdopodobnie bank będzie żądać od spółki.

Protokół jest tak napisany, że łatwo dostosujesz go do swoich potrzeb usuwając niepotrzebne postanowienia – jeżeli potrzebujesz przykładowo jedynie zgody na zawarcie leasingu – usuń pozostałe uchwały. Wzór zawiera liczne komentarze, które rozwieją ewentualne wątpliwości.

Co zawiera Protokół NZW spółki z o.o. – zgoda zgromadzenia wspólników na zawarcie umowy pożyczki i leasingu?

Wzór protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. składa się z kilku istotnych elementów, z których najważniejsze są uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu oraz zawarcie umowy pożyczki. Wzór zawiera wszystkie elementy, niezbędne do ważności protokołu NZW w tym m.in. wskazanie odpowiedniej podstawy prawnej, określenie warunków pożyczki leasingowej w tym jej wysokość, przedmiot inwestycji, okres spłaty. Protokół NZW zawiera liczne postanowienia, które mogą się okazać niezbędne do zawarcia umowy leasingu / zaciągnięcia kredytu. Mowa tu o rozbudowanych regulacjach dotyczących udzielenia zabezpieczenia kredytu w postaci np. zawarcia umowy gwarancyjnej czy też ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco.. Wszystko jest tak napisane, by łatwo dostosować treść do potrzeb.

Ponadto niniejszy wzór zawiera pozostałe niezbędne elementy w postaci wskazania porządku obrad NZW, wyboru przewodniczącego, wskazania protokolanta. Bardzo ważnym elementem jest podpisana lista obecności wspólników spółki ze wskazaniem ilości posiadanych przez nich udziałów, która stanowi załącznik do niniejszego wzoru w formie przejrzystej tabeli.

Pokrewne dokumenty:

Tagi: zgoda zgromadzenia wspólników na zawarcie umowy pożyczki wzór, umowa pożyczki od wspólnika dla spółki z o.o., protokół NZW wzór, umowa leasingu wzór, lista obecności nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników wzór, uchwała wspólników wzór.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół NZW – zgoda na zawarcie umowy leasingu, zaciągniecie kredytu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Protokół NZW – zgoda na zawarcie umowy leasingu, zaciągniecie kredytu

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół NZW – zgoda na zawarcie umowy leasingu, zaciągniecie kredytu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *