Protokół zgromadzenia wspólników – podwyższenie kapitału zakładowego z agio

Pobierz z instrukcją
169,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Projekt notarialnego protokołu NZW – podwyższenie kapitału zakładowego spółki z agio”, który został przygotowany przed radcę prawnego specjalizującego się w prawie handlowym. Wzór zawiera:

 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, w celu wyjaśnienia treści dokumentu;
 • przykładowe wypełnienia dokumentu, abyś mógł w łatwy sposób przygotował własny protokół;
 • dane kancelarii notarialnej, w której sporządzany zostaje protokół NZW oraz wzór dopasowany jest zarówno dla NZW zwołanego w trybie art. 240 k.s.h. (brak formalnego zwołania), jak również dla NZW zwołanego w tradycyjny sposób – wszystko opatrzone jest przejrzystymi komentarzami, które wyjaśniają istotę regulacji;
 • listę obecności.
 • uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
 • uchwałę nr 2 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych udziałów, zawierającą:
 1. określenie początkowego kapitału zakładowego Spółki, kwoty, o którą zostaje on podwyższony,
 2. liczbę utworzonych udziałów ze wskazaniem ich wartości nominalnej,
 3. regulację dotyczącą wyłączenia prawa pierwszeństwa (dokument zawiera wyjaśnienie różnicy pomiędzy prawem pierwszeństwa a prawem pierwokupu),
 4. dane Wspólników obejmujących określoną liczbę udziałów, ze wskazaniem ich wartości nominalnej,
 5. postanowienie, zgodnie z którym agio jest przeznaczone na kapitał zapasowy Spółki;

Czym jest protokół NZW spółki z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego z agio?

Protokół to nic innego jak zapis przebiegu zgromadzenia wspólników. Jest to więc dokument, który opisuje, co działo się na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. Protokół NZW powinien czytelnie opisywać kto był na zgromadzeniu oraz jak głosował. Ponadto powinien dokumentować, co było przedmiotem obrad czy dyskusji i jakie podjęto decyzję.

Ten konkretny, prezentowany protokół, to zapis nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, na którym doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku utworzenia nowych udziałów.

Dodatkowo ten protokół przewiduje, że nowo utworzone udziały zostaną objęte za kwotę przewyższającą ich wartość nominalną – a więc z zastosowaniem tzw. agio. Nadpłata wartości udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki. Poza tym protokół zawiera wszelkie pozostałe, niezbędne elementy protokołu zgromadzenia wspólników.

UWAGA! Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Prezentowany dokument jest projektem takiego aktu notarialnego. Po jego przygotowaniu można wysłać go do notariusza, który dopełni formalności notarialnych.

Wyjątkowo możliwa jest zmiana kapitału zakładowego spółki z o.o. bez udziału notariusza. Uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego możliwe jest, jeżeli podwyższenie następują na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki z o.o. Warunkiem przeprowadzenia takiego podwyższenia jest to, aby umowa spółki przewidywała maksymalną wysokość takiego podwyższenia oraz termin, do jakiego takie podwyższenie może być przeprowadzone.

Co daje podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.?

Na skutek podwyższenia kapitału zakładowego dochodzi do zwiększenia ilości udziałów w spółce lub zwiększenia ich wartości, a także do powiększenia jej majątku.

Podwyższenie kapitału zakładowego jest to głownie sposób na dokapitalizowanie spółki z o.o. W wyniki podwyższenia kapitału, wspólnicy są zobowiązani do wpłaty środków pieniężnych do spółki.

Dla kogo jest przeznaczony protokół NZW spółki z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z agio?

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla spółek z o.o. oraz ich wspólników, którzy chcą przeprowadzić procedurę podwyższenia kapitału zakładowego w spółce poprzez utworzenie nowych udziałów. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy wspólnicy chcą dokapitalizować spółkę np. na nowe inwestycje, celem pokrycia strat, a także może też być związane ze zmianami składu osobowego spółki.

UWAGA! Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowych udziałów (lub oświadczenie o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału) wymaga formy aktu notarialnego. Wzór takiego oświadczenia znajdziesz tutaj.

Kiedy następuje podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.?

Podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z chwilą wpisu podwyższenia do rejestru przedsiębiorców KRS. Jeżeli zmiana umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, uchwała ta „ulega rozwiązaniu”, czyli staje się bezskuteczna i nie może być podstawą wpisu zmiany umowy spółki do rejestru.

Czy konieczne jest zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce?

Każde podwyższenie kapitału zakładowego, niezależnie od sposobu podwyższenia, wymaga zgłoszenia do rejestru. Do obowiązkowych elementów zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego należy zaliczyć: • uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego (będąca częścią niniejszego Protokołu NZW), • oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione, • aktualna lista wspólników.

Pokrewne dokumenty:

Tagi: podwyższenie kapitału zakładowego, zwiększenie kapitału zakładowego, protokół NZW, podwyższenie kapitału, podwyższenie kapitału w spółce, podwyższenie kapitału bez zmiany umowy, protokół zgromadzenia wspólników, uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego wzór, podwyższenie kapitału doc.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół zgromadzenia wspólników – podwyższenie kapitału zakładowego z agio”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Protokół zgromadzenia wspólników – podwyższenie kapitału zakładowego z agio

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół zgromadzenia wspólników – podwyższenie kapitału zakładowego z agio”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *