Uchwała zarządu o powołaniu oddziału spółki – wzór z instrukcją wypełnienia i dokładnym omówieniem

Pobierz z instrukcją
10,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Kiedy wymagana jest uchwała zarządu?
Przepisy prawa (np. kodeksu spółek handlowych), a czasem także wewnętrzne postanowienia (np. umowy spółki), wskazują kiedy potrzebna jest uchwała zarządu. Najczęściej wymagana jest, gdy zarząd ma decydować o czymś, co nie należy do codziennych zajęć spółki czy zarządu. Sytuacja taka występuje na przykład, gdy zarząd ma podjąć decyzję o utworzeniu oddziału. Niezależnie od tego, czym dana spółka się zajmuje, otwieranie oddziałów na pewno nie jest zwykłą czynnością, która w spółce odbywa się codziennie.
Przepisy nie regulują sposobu powstania oddziału, dlatego też zastosowanie znajdzie domniemanie, że utworzenie oddziału należy do kompetencji zarządu spółki. Utworzenie oddziału wymaga więc podjęcia uchwały przez zarząd.
Inne przykłady uchwał zarządu to uchwała zarządu o zmianie adresu spółki czy uchwała zarządu o zawieszeniu działalności.
Co powinna zawierać uchwała o utworzeniu oddziału?
Uchwała zarządu powinna zawierać dokładne oznaczenie spółki, oraz numer, datę i ewentualnie inne oznaczenie, ułatwiające identyfikację tej uchwały. Prezentowany wzór uchwały zarządu spółki z o.o. zawiera wszystkie niezbędne elementy.
Ponadto uchwała powinna zawierać oczywiście treść – czyli wskazywać co uchwala zarząd, jakie decyzje zostały podjęte. W prezentowanym wzorze zarząd uchwala powołanie oddziału spółki oraz wskazuje siedzibę oddziału, dokładny adres, a także nazwę nowego oddziału.
Ważne jest, aby w uchwale zarządu o utworzeniu oddziału wskazać, że wszyscy członkowie zarządu spółki z o.o. zostali prawidłowo powiadomieniGgdyby zdarzyło się, że któregoś z członków zarządu nie ma na posiedzeniu i nie bierze udziału w głosowaniu należy ustalić, czy został on prawidłowo powiadomiony. Inaczej uchwała zarządu spółki z o.o. może być nieważna.
Finalnie, uchwała zarządu musi wskazywać wyniki głosowania – najlepiej by były w formie jak w prezentowanym wzorze.
Kiedy uchwała o utworzeniu oddziału wchodzi w życie?
Najczęściej uchwała zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia. W takim przypadku oznacza to, że oddział powstaje z chwilą przyjęcia uchwały. Oczywiście fakt powstania oddziału należy jeszcze zgłosić do KRS-u w terminie 7 dni od dnia przyjęcia uchwały.
Uchwała zarządu może wejść w życie z datą przyszłą – na przykład uchwała jest podejmowana 15 czerwca, a z jej treści wynika, że oddział powstanie z dniem 1 lipca. W naszym wzorze znajdziesz wyjaśnienie jak to odpowiednio opisać.
Kto podpisuje uchwałę zarządu o utworzeniu oddziału?
Uchwałę zarządu o utworzeniu oddziału podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu. Pamiętać należy, że należy zawiadomić wszystkich członków zarządu o posiedzeniu. Ważne jest także, że uchwały zarządu są przyjmowane bezwzględną większością głosów – a więc „za” musi zagłosować więcej niż 50% obecnych na posiedzeniu.
Gdzie zgłasza się uchwałę zarządu o powołaniu oddziału?
Utworzenie oddziału podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis dokonywany jest przez sąd właściwy dla miejsca siedziby spółki zakładającej oddział. W sądzie rejestrowym należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o zmianę danych spółki w rejestrze przedsiębiorców (formularz KRS-Z3),
  • wniosek o wpis oddziału (formularz KRS-ZA),
  • uchwałę zarządu o powołaniu oddziału,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: uchwała o utworzeniu oddziału, uchwała zarządu spółki z o.o., uchwała zarządu wzór, oddział spółki, zarząd, spółka, utworzenie oddziału, uchwała przykład.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uchwała zarządu o powołaniu oddziału spółki – wzór z instrukcją wypełnienia i dokładnym omówieniem”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uchwała zarządu o powołaniu oddziału spółki – wzór z instrukcją wypełnienia i dokładnym omówieniem

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uchwała zarządu o powołaniu oddziału spółki – wzór z instrukcją wypełnienia i dokładnym omówieniem”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *