Umowa dzierżawy (w przykładzie hali magazynowej / produkcyjnej)

Pobierz z instrukcją
159,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa dzierżawy hali magazynowej / produkcyjnej”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie umów. Dokument zawiera:

 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, co pozwoli lepiej zrozumieć treść i istotę dokumentu;
 • określenie danych Stron Umowy, a więc danych Dzierżawcy oraz Wydzierżawiającego (wzór dopasowany jest również do Spółek);
 • przykładowy sposób uzupełnienia wzoru, abyś w łatwy sposób przygotował własną umowę dzierżawy;
 • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretacje Umowy;
 • precyzyjny opis przedmiotu Umowy;
 • postanowienia dotyczące warunków wydania i zwrotu Przedmiotu Dzierżawy;
 • rozbudowane postanowienia dotyczące kosztów bieżącej eksploatacji hali magazynowej / produkcyjnej;
 • precyzyjne wskazanie wysokości czynszu dzierżawy, sposobu i terminu jego płatności oraz postanowienie dotyczące jego waloryzacji;
 • postanowienie dotyczące ubezpieczenia hali magazynowej;
 • określenie czasu trwania Umowy, termin wypowiedzenia oraz warunki rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 • klauzulę informacyjną zgodną z wymogami RODO;
 • inne postanowienia właściwe dla tego typu Umów.
 • Ponadto wzór zawiera protokół zdawczo-odbiorczy będący integralną częścią Umowy.

Czym jest umowa dzierżawy hali magazynowej?

Niniejsza umowa dzierżawy reguluje przekazanie dzierżawcy hali magazynowej lub produkcyjnej do używania i pobierania pożytków, w zamian za co dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz. Wzór dokumentu można w łatwy sposób dopasować do dzierżawy innego rodzaju np. sklepu, biura lub warsztatu.

Konieczną cechą dzierżawy jest jej odpłatność – nie ma możliwości zawarcia takiej umowy bez ekwiwalentu w postaci czynszu. Dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, np. dzierżawca hali magazynowej nie może bez zgody wydzierżawiającego przekształcić jej w warsztat samochodowy. Ponadto, nie może bez jego zgody oddawać rzeczy osobie trzeciej. W trakcie dzierżawy to dzierżawca jest zobowiązany do dokonywania napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w niepogorszonym stanie, a więc kontynuując przykład z halą magazynową myć podłogi i odśnieżać drogi i parkingi.

Dla kogo przeznaczona jest umowa dzierżawy hali magazynowej?

Ten rodzaj umowy przydatny jest dla osób chcących wydzierżawić swoją halę magazynową lub produkcyjną drugiej osobie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w łatwy sposób dopasować ją do dzierżawy innych rzeczy. Warto dodać, że umowa dzierżawy przeznaczona jest nie tylko dla właścicieli, gdyż wydzierżawiającym nie musi być właścicielem hali, lecz również jej posiadacz. Jeżeli umowa dzierżawy ma zostać zawarta na czas dłuższy niż jeden rok, koniecznym jest zawarcie jej w formie pisemnej.

Co powinna zawierać umowa dzierżawy hali magazynowej?

Niniejszy wzór umowy dzierżawy zawiera wszystkie niezbędne elementy w tym m.in. dane stron zawierających umowę, precyzyjny opis przedmiotu dzierżawy, określenie wysokości i warunków płatności czynszu, prawa i obowiązki stron, czas obowiązywania umowy oraz wiele więcej. Ponadto umowa zawiera liczne nieobowiązkowe, lecz przydatne postanowienia, które pozwolą uniknąć ewentualnych nieporozumień i konfliktów. Mowa tu m.in. o postanowieniach regulujących warunki wcześniejszego rozwiązania umowy czy też klauzulę dotyczącą waloryzacji wysokości czynszu.

Czy umowa dzierżawy na czas określony może zamienić się w umowę dzierżawy na czas nieokreślony?

Umowa najmu na czas określony zawarta na czas dłuższy niż 30 lat, z momentem upływu tego terminu staje się umowa zawartą na czas nieoznaczony.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: umowa dzierżawy magazynu, umowa dzierżawy hali produkcyjnej, dzierżawa magazynu; jak napisać umowę dzierżawy, umowa dzierżawy wzór, umowa dzierżawy przykład, umowa dzierżawy tekst, umowa dzierżawy pdf.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa dzierżawy (w przykładzie hali magazynowej / produkcyjnej)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa dzierżawy (w przykładzie hali magazynowej / produkcyjnej)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa dzierżawy (w przykładzie hali magazynowej / produkcyjnej)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *