Umowa dzierżawy

Pobierz z instrukcją
99,99 zł
W cenie:
Wzór dokumentu w formacie WORD
Dokładna instrukcja jak uzupełnić Dokument
Wyjaśnienie prawniczych terminów

 

 

Opisz sprawe

Zgłoszony przez Ciebie opis sprawy trafia do prawników

Każdy z nich wycenia indywidualnie Twoją sprawę

Na podany adres email otrzymujesz oferty prawników z sprecyzowaną ceną i terminem realizacji

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

 

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu „Umowa dzierżawy”, który został przygotowany przez radcę prawnego specjalizującego się w prawie umów. Dokument zawiera:

 • dokładne wyjaśnienie trudnych terminów prawniczych, co pozwoli lepiej zrozumieć treść i istotę dokumentu;
 • określenie danych Stron Umowy, a więc danych Dzierżawcy oraz Wydzierżawiającego (wzór dopasowany jest również do Spółek);
 • przykładowy sposób uzupełnienia wzoru, abyś w łatwy sposób przygotował własną umowę dzierżawy;
 • definicję stosowanych w Umowie wyrażeń i pojęć, pozwalających na zrozumiałą i bezsporną interpretacje Umowy;
 • precyzyjny opis nieruchomości ze wskazaniem właściwej księgi wieczystej;
 • wyliczenie składników Przedmiotu Dzierżawy;
 • postanowienia dotyczące warunków wydania i zwrotu Przedmiotu Dzierżawy;
 • zapewnienie Dzierżawcy o wykorzystywaniu Nieruchomości do określonego celu, zgodnie z jej przeznaczeniem;
 • rozbudowane postanowienia dotyczące kosztów bieżącej eksploatacji Nieruchomości;
 • precyzyjne wskazanie wysokości czynszu dzierżawy, sposobu i terminu jego płatności oraz postanowienie dotyczące jego waloryzacji;
 • regulacje dotyczące nakładów Dzierżawcy;
 • określenie czasu trwania Umowy, termin wypowiedzenia oraz warunki rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 • inne postanowienia właściwe dla tego typu Umów.
 • Ponadto wzór zawiera protokół zdawczo-odbiorczy będący integralną częścią Umowy.

Czym jest umowa dzierżawy?

Umowa dzierżawy jest to umowa, która polega na tym, że wydzierżawiający oddaje dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków, w zamian za co dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz. Konieczną cechą dzierżawy jest jej odpłatność – nie ma możliwości zawarcia takiej umowy bez ekwiwalentu w postaci czynszu. Należy pamiętać, że dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, np. wydzierżawiając sklep, nie może zburzyć ścian, przeprowadzić remont i założyć tam magazyn. Ponadto, nie może bez jego zgody oddawać rzeczy osobie trzeciej. W trakcie dzierżawy to dzierżawca jest zobowiązany do dokonywania napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w niepogorszonym stanie, a więc kontynuując przykład z sadem, dzierżawca ma obowiązek kosić trawę w alejkach pomiędzy drzewami, naprawiać ogrodzenie czy przycinać jabłonie.

Dla kogo przeznaczona jest umowa dzierżawy?

Ten rodzaj umowy przydatny jest dla osób chcących wydzierżawić swoją nieruchomość najczęściej grunt rolny lub lokal użytkowy drugiej osobie. Warto dodać, że umowa dzierżawy przeznaczona jest nie tylko dla właścicieli, gdyż wydzierżawiającym nie musi być właścicielem nieruchomości, lecz również dla posiadaczy danej nieruchomości. Jeżeli umowa dzierżawy nieruchomości ma zostać zawarta na czas dłuższy niż jeden rok, koniecznym jest zawarcie jej w formie pisemnej.

Co powinna zawierać umowa dzierżawy?

Niniejszy wzór umowy dzierżawy zawiera wszystkie niezbędne elementy w tym m.in. dane stron zawierających umowę, precyzyjny opis przedmiotu dzierżawy, określenie wysokości i warunków płatności czynszu, prawa i obowiązki stron, czas obowiązywania umowy oraz wiele więcej. Ponadto umowa zawiera liczne nieobowiązkowe, lecz przydatne postanowienia, które pozwolą uniknąć ewentualnych nieporozumień i konfliktów. Mowa tu m.in. o postanowieniach regulujących warunki wcześniejszego rozwiązania umowy czy też klauzulę dotyczącą waloryzacji wysokości czynszu.

Umowa dzierżawy gdzie zgłosić?

Przede wszystkim umowa dzierżawy ważna jest dla celów ubezpieczeniowych. Właściciel bądź dzierżawca użytków rolnych chcąc podlegać pod ubezpieczenie społeczne rolników, powinien zarejestrować zawiązaną umowę w ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzi starostwo. Po ujawnieniu umowy w operacie ewidencji gruntów i budynków starosta przesyła informację do KRUS-u.

Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to co do zasady dochody z umowy dzierżawy podlegają opodatkowaniem podatkiem od osób fizycznych, natomiast dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona z opodatkowania i nie rodzi obowiązku informowania o tym Urzędu Skarbowego.

Czy umowa dzierżawy na czas określony może zamienić się w umowę dzierżawy na czas nieokreślony? Umowa najmu na czas określony zawarta na czas dłuższy niż 30 lat, z momentem upływu tego terminu staje się umowa zawartą na czas nieoznaczony.

Dokumenty pokrewne:

Tagi: umowa dzierżawy, jak napisać umowę dzierżawy, umowa dzierżawy wzór, umowa dzierżawy przykład, umowa dzierżawy tekst, umowa dzierżawy pdf.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa dzierżawy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowa dzierżawy

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa dzierżawy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *